Zapisnik o otvaranju ponuda

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno predaju u pisarnicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najkasnije do 1. lipnja 2023., do 10.00 sati


Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik


Datum objave poziva 15. svibnja 2023.

Popis obavijesti