Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno predaju u pisarnicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najkasnije do 27. ožujka 2023., do 10.00 sati. 

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik


Datum objave poziva 17. ožujka 2023.

Popis obavijesti