OBAVIJESTI:

Poštovani studenti,

Ispit iz europskog javnog prava te ispit iz predmeta European Public Law održat će se 14. srpnja online. 

Početak ispita je u 14.30!

Kao i na prethodnim rokovima, ispit ima dva dijela - kvalifikacijski dio koji se sastoji od 10 pitanja, te problemski dio.  

Svi studenti koji su prijavili ispit putem sustava ISVU bit će upisani kao sudionici na novoj Merlin stranici naziva : Europsko javno pravo - ispit srpranj. 

Molimo sve studente da u ponedjeljak, 13. srpnja provjere jesu li upisani na toj Merlin stranici, kako bi se eventualni propust mogao ispraviti prije početka ispita. Studenti koji na dan početka ispita nisu na stranici neće moći pristupiti ispitu.

Svi studenti moraju pristupiti i kvalifikacijskom i problemskom dijelu ispita, ako prođu kvalifikacijski. Studenti koji su tijekom modula položili kolokvije ili su prošli kvalifikacijski dio, a ne i problemski na prethodnim rokovima, moraju ponovo pristupiti kvalifikacijskom ispitu na ovom roku.

Na Merlin stranici ispita objavljene su detaljne upute i pravila za pisanje ispita. Pročitajte ih prije pristupanja ispitu.

Novo na ovom roku jest uvođenje nasumične usmene provjere - putem google meeta- jesu li studenti doista samostalno pisali ispit. Upute o tim provjerama i posljedice nepristupanja takvoj provjeri odnosno utvrđenja da je ispit prepisan, odnosno da ga je pisao netko drugi, objašnjene su također u uputama na Merlin stranici ispita.

 

Popis obavijesti
Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava - natječaj i program studija