doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
doc. dr. sc.
Dora Zgrabljić Rotar

Doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar radi na Pravnom fakultetu od 2009. godine. Prije toga, godinu dana je radila u odvjetničkom uredu Freshfields Bruckhaus Deringer u Beču, u odvjetničkom timu za međunarodnu arbitražu. Nakon toga radila je godinu dana u odvjetništvu u Zagrebu, a kratko je stažirala i na  Općinskom sudu. Godine 2012. završila je LL.M. program iz međunarodnog privatnog i međunarodnog javnog prava u Sjedinjenim Američkim Državama na Sveučilištu u Pittsburghu s uspjehom cum laude. Godine 2015. doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2017. godine vanjski je član Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora. Od 2019. godine stručni je član radne skupine za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe. Arbitar je na listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Naknada štete za povredu ugovora o nadležnosti u sporovima s međunarodnim obilježjem

Zgrabljić Rotar, Dora ; Vidović, Ivona
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zagrebačka pravna revija

APPLICATION OF THE 1971 HAGUE CONVENTION ON TRAFFIC ACCIDENTS IN CROATIA

Hoško, Tena ; Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Pravni vjesnik

Zaštita cedentovih stečajnih vjerovnika kod cesije s međunarodnim obilježjem

Zgrabljić Rotar, Dora ; Hoško, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Damages as a Remedy for the Breach of Choice of Court Agreements Under EU Law

Zgrabljić Rotar, Dora
Poglavlja u knjigama, 2018.

The Visibility of Papers Written by Authors from European Post-Socialist Countries as an Indicator of Integration into the EU Legal System

Zgrabljić Rotar, Dora ; Jokić, Marija ; Mateljan, Stjepan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Croatian yearbook of European law & policy

Novela pravila o litispendenciji prema Uredbi Bruxelles I na snazi od 10. siječnja 2015. godine

Zgrabljić Rotar, Dora ; Radelja, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Hrvatska pravna revija

Arbitration - Country Report for Croatia

Zgrabljić Rotar, Dora
Poglavlja u knjigama, 2014.

Oblik izričitog sporazuma o međunarodnoj nadležnosti u makedonskom, hrvatskom i europskom pravu

Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Skopsko-zagrebački pravni kolokvij

Choice of Court Agreements under the Brussels I Regulation (Recast)

Ratković, Tena ; Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Journal of private international law

What does Viacom v. YouTube decision from April 5, 2012 Change in the Online Service Providers’ Liability for Copyright Infringements Committed by their Users?

Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Medijska istraživanja

Arbitrability in the United States – the Recent Decision of the Supreme Court in the CompuCredit corp. at. Al. v. Greenwood et.al

Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Croatian arbitration yearbook

Pravo mjerodavno za ugovore o distribuciji

Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Pravo u gospodarstvu

Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije

Zgrabljić Rotar, Dora ; Babić, Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatska pravna revija

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Europsko međunarodno privatno pravo

Međunarodno građansko procesno pravo

Arbitraža i mirenje