doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
doc. dr. sc.
Dora Zgrabljić Rotar

Doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar radi na Pravnom fakultetu od 2009. godine. Prije toga radila je dvije godine u praksi. Godinu dana radila je u odvjetničkom uredu Freshfields Bruckhaus Deringer u Beču, u odvjetničkom timu za međunarodnu arbitražu. Nakon toga radila je u odvjetništvu u Zagrebu, a kratko je stažirala i na  Općinskom sudu. Godine 2012. završila je LL.M. program  iz međunarodnog privatnog i međunarodnog javnog prava u Sjedinjenim Američkim Državama na Sveučilištu u Pittsburghu s uspjehom cum laude. Godine 2015. doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. Zgrabljić Rotar, Dora.
Arbitration - Country Report for Croatia // Civil Law Forum for South East Europe - Collection of studies and analyses, Third Regional Conference, Tirana, 2013 / Nuni, Ardian et. al. (ur.).
Skopje : Centre for SEELS, 2014. Str. 221-233.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Zgrabljić Rotar, Dora; Hoško, Tena.
Zaštita cedentovih stečajnih vjerovnika kod cesije s međunarodnim obilježjem. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 69 (2019) , 1; 89-116 (članak, znanstveni).

2. Zgrabljić Rotar, Dora; Jokić, Marija; Mateljan, Stjepan.
The Visibility of Papers Written by Authors from European Post-Socialist Countries as an Indicator of Integration into the EU Legal System. // Croatian yearbook of European law & policy. 14 (2018) , 1; 135-160 (članak, znanstveni).

3. Zgrabljić Rotar, Dora; Radelja, Marija.
Novela pravila o litispendenciji prema Uredbi Bruxelles I na snazi od 10. siječnja 2015. godine. // Hrvatska pravna revija. veljača (2016) ; 55-62 (članak, znanstveni).

4. Ratković, Tena; Zgrabljić Rotar, Dora.
Choice of Court Agreements under the Brussels I Regulation (Recast). // Journal of Private International Law. 9 (2013) , 2; 245-268 (članak, znanstveni).

5. Zgrabljić Rotar, Dora; Ratković, Tena.
Choice-of-Court Agreements Under the Brussels I Regulation (Recast). // Journal of Private International Law. 9 (2013) , 2; 245-268 (članak, znanstveni).

6. Zgrabljić Rotar, Dora.
Arbitrability in the United States – the Recent Decision of the Supreme Court in the CompuCredit corp. at. Al. v. Greenwood et.al. // Croatian arbitration yearbook. 19 (2012) ; 99-114 (članak, znanstveni).

7. Zgrabljić Rotar, Dora.
What does Viacom v. YouTube decision from April 5, 2012 Change in the Online Service Providers’ Liability for Copyright Infringements Committed by their Users?. // Medijska istraživanja. 18 (2012) ; 5-19 (članak, znanstveni).

8. Zgrabljić Rotar, Dora.
Pravo mjerodavno za ugovore o distribuciji. // Pravo u gospodarstvu. 3 (2010) ; 775-789 (članak, znanstveni).

9. Zgrabljić Rotar, Dora; Babić, Davor Adrian.
Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 4; 54-62 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Zgrabljić Rotar, Dora.
Oblik izričitog sporazuma o međunarodnoj nadležnosti u makedonskom, hrvatskom i europskom pravu // Četvrti skopsko-zagrebački pravni kolokvij - Zbornik radova / Davitovski, Borče (ur.).
Skopje : Sveučilište "Sv. Kiril i Metodij", Skopje, 2013. 91-109 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Europsko međunarodno privatno pravo

Međunarodno građansko procesno pravo

Arbitraža i mirenje