Izvedbeni plan nastave - 1.godina

 

 

Nastavnik
Predmet
Semestar
 
ECTS
 
.
.
Zimski
Sati tjedno
Ljetni
Sati tjedno
Burazin, L.; Preložnjak, B.; Savić, V.I.
Opća teorija prava i države
6
.
8
 Erent-Sunko Z.
Opća povijest prava i države
6
.
8

Kregar, J.; Ravlić, S., Zrinščak, S.; Grubišić,K.; Čepo, D.; Petričušić, A.

Sociologija
6
.
8
 
Seminar
2
.
4
Sočanac, L.;

Javornik-Čubrić M.; Horvatić-Čajko, I.; Husinec, S.; Matijašević. M.

Strani jezik pravne struke I.
(engleski ili njemački)
2
.
2

Petrak, M.;Jaramaz-Reskušić, I., Karlović,T.; Milotić, I., Held, H.R

Rimsko privatno pravo
.
6
8

Čepulo, D.; Krešić, M.; Kosnica, I.; Pastović, D.

Hrvatska pravna povijest
u europskom kontekstu
.
6
8
Vedriš, M.; Bajakić, I.; Pilipović, O.
Politička ekonomija
.
6
8
 
Seminar
.
2
4
Sočanac, L.;

Javornik-Čubrić M.; Horvatić-Čajko, I.; Husinec, S.; Matijašević, M.

Strani jezik pravne struke II.
(engleski ili njemački)
.
2
2
 

Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta..

 

Student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, dužan je na Fakultetu pohađati tečaj i položiti ispit iz latinskog jezika za pravnike do početka ljetnog semestra prve godine studija.

 

Za upis druge godine studija potrebno je tijekom prve godine studija ostvariti najmanje ECTS 50 bodova.

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana