prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
prof. dr. sc.
Davor Adrian Babić

Davor Babić je redoviti profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je niz radova iz područja međunarodnog privatnog prava, međunarodnog arbitražnog prava, međunarodnog investicijskog prava te prava alternativnog rješavanja sporova. Aktivan je kao arbitar pri domaćim i međunarodnim arbitražnim institucijama.

Bio je voditelj radne skupine za Poglavlje 6 (Europsko pravo društava) u pregovorima za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. Obnašao je funkciju tajnika Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK.

Od 2015. gostujući je profesor međunarodnog arbitražnog prava na Central European University u Budimpešti. Godine 2012. bio je gostujući profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Pittsburghu, a godine 2015. gostujući profesor na Loyola University Chicago School of Law.

Član je International Law Association i International Chamber of Commerce (ICC) Commission on Arbitration and ADR. 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2000

Godina doktoriranja: 2005

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 621
Katedra/služba:
Međunarodno privatno pravo
Konzultacije:

Utorkom, 10-11.30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Jessel-Holst, Christa; Sikirić, Hrvoje; Bouček, Vilim; Babić, Davor Adrian.
Međunarodno privatno pravo - zbirka presuda Suda Europske unije .
Zagreb : Narodne novine, 2014 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Liber Amicorum Krešimir Sajko / Sikirić, Hrvoje; Bouček, Vilim; Babić, Davor Adrian; Petrak, Marko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Babić, Davor Adrian.
Private International Law of Companies in Croatia // Private International Law of Companies in Europe / Gerner-Beuerle, Carsten ; Mucciarelli, Federico ; Schuster, Edmund ; Siems, Matthias (ur.).
München : Verlag C.H. Beck, 2019. Str. 266-279.

2. Babić, Davor Adrian; Jakšić, Tomislav.
Country Report: Croatia // The Private International Law of Companies in Europe / Gerner-Beurle, Carsten ; Mucciarelli, Frederico ; Schuster, Edmund ; Siems, Mathias ; (ur.).
Munchen : Verlag C.H. Beck, Hart Publishing, Nomos Verlagsgesellschaft, 2019. Str. 266-279.

3. Babić, Davor; Hoško, Tena.
The External Relations of Croatia // European Private International Law and Member State Treaties with Third States - The Case of the European Succession Regulation / Dutta, Anatol ; Wurmnest, Wolfgang (ur.).
Cambridge : Intersentia, 2019. Str. 67-83.

4. Babić, Davor Adrian.
Croatia // Civil and Commercial Mediation in Europe: Cross-Border Mediation / Carlos Esplugues Mota (ur.).
Cambridge : Intersentia, 2014. Str. 81-102.

5. Babić, Davor Adrian.
Private International Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn, the Netherlands : Kluwer Law International, 2014. Str. 439-454.

6. Babić, Davor Adrian.
Vremenske granice primjene uredaba 44/2001 i 1215/2012 u Hrvatskoj // Europsko građansko procesno pravo : izabrane teme / Garašić, Jasnica (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 137-146.

7. Babić, Davor Adrian.
Prijedlog za novo uređenje arbitrabilnosti prema Zakonu o arbitraži // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 521-539.

8. Babić, Boris; Babić, Davor Adrian; Andrejaš, Boris.
National Report - Croatia // International Competition Litigation: A Multi- jurisdictional Handbook / Gordon Blanke, Renato Nazzini (ur.).
Alphen an den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2012. Str. 41-71.

9. Babić, Davor.
Pravičan i pošten tretman ulaganja u međunarodnom investicijskom pravu // Liber amicorum Krešimir Sajko / Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2012. Str. 375-395.

10. Babić, Davor.
The Hague Convention on Road Traffic Accidents in Croatian Courts: An Excercise in Strict Textualism // Private Law Reform in South Eastern Europe (Liber Amicorum Christa Jessel-Holst) / Vasiljević, Mirko et al. (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010. Str. 458-466.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Sajko, Krešimir; Sikirić, Hrvoje; Bouček, Vilim; Babić, Davor; Tepeš, Nina.
Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava - sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za zakon o međunarodnom privatnom pravu / Perć, Sanja (ur.).
Zagreb : Informator d.d., 2001.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Babić, Davor Adrian.
Rome I Regulation: binding authority for arbitral tribunals in the European Union?. // Journal of private international law. 13 (2017) , 1; 71-90 (članak, znanstveni).

2. Babić, Davor Adrian.
Opće uređenje stranačkog izbora mjerodavnog prava prema Uredbi (EZ) 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze („Rim I“). // Zagrebačka pravna revija. 5 (2016) , 3; 271-294 (pregledni rad, znanstveni).

3. Babić Davor Adrian.
Challenge of Arbitrators under the 2011 Zagreb Arbitration Rules. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 2; 213-235 (članak, znanstveni).

4. Babić, Davor Adrian.
Tužba za poništaj arbitražnog pravorijeka u hrvatskoj sudskoj praksi. // Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. 12 (2014) ; 165-187 (članak, znanstveni).

5. Babić, Davor Adrian.
Restrictions on Arbitration in Public Private Partnership Projects in Croatia. // Croatian arbitration yearbook. 20 (2013) ; 227-238 (pregledni rad, znanstveni).

6. Davor Babić.
Mediation Law in Croatia: When EU Mediation Directive met the UNCITRAL Model Law on Conciliation. // German Arbitration Journal (SchiedsVZ). 11 (2013) , 4; 214-223 (članak, znanstveni).

7. Zgrabljić Rotar, Dora; Babić, Davor Adrian.
Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 4; 54-62 (članak, znanstveni).

8. Babić, Davor.
Isključiva međunarodna nadležnost u građanskim i trgovačkim predmetima u europskom pravu. // Pravo u gospodarstvu. 48 (2009) , 2; 575-590 (članak, znanstveni).

9. Babić, Davor.
Međunarodna nadležnost za izvanugovornu odgovornost za štetu u europskom pravu. // Pravo i porezi. 18 (2009) , 1; 59-65 (članak, znanstveni).

10. Davor Babić.
Razlozi za odbijanje priznanja i ovrhe stranih sudskih odluka prema Uredbi (EZ) 44/2001. // Hrvatska pravna revija. 8 (2009) , 2; 1-11 (članak, znanstveni).

11. Babić, Davor.
Observations on Hall Street v. Mattel. // Stockholm International Arbitration Review. 3 (2008) , 2; 95-104 (članak, znanstveni).

12. Babić, Davor.
Nezavisnost i nepristranost arbitra. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 3; 670-690 (članak, znanstveni).

13. Babić, Davor.
Izbor nadležnog suda i mjerodavnog prava u ugovorima o nekretninama s međunarodnim obilježjem. // Pravo i porezi. 20 (2007) , 7/2007; 48-52 (članak, znanstveni).

14. Babić, Davor.
Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu. // Pravo i porezi. 20 (2007) , 7; 64-76 (članak, znanstveni).

15. Babić, Davor.
Može li se opseg sudske kontrole arbitraže proširiti ugovorom?. // Pravo i porezi. 2007 (2007) , 2; 26-29 (članak, znanstveni).

16. Babić, Davor.
Može li se ugovoriti nadležnost stranog državnog ili arbitražnog suda za sporove iz ugovora o nekretninama?. // Pravo u gospodarstvu. 45 (2006) , 4; 348-359 (članak, znanstveni).

17. Babić, Davor.
Prorogacija međunarodne nadležnosti u europskom pravu. // Hrvatska pravna revija. VI (2006) , 6; 53-74 (članak, znanstveni).

18. Babić, Davor.
Sloboda kretanja trgovačkih društava u Europskoj uniji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , posebni broj; 225-251 (članak, znanstveni).

19. Babić, Davor.
Arbitraža u inozemstvu u sporovima bez međunarodnog obilježja. // Pravo i porezi. 45 (2006) , 11; 48-62 (članak, znanstveni).

20. Babić, Davor.
Ustavna tužba protiv odluke arbitražnog suda o nenadležnosti. // Pravo i porezi. 1 (2005) , 7; 22-34 (članak, znanstveni).

21. Babić, Davor.
Restrictions on Foreign Arbitration Under the Croatian Arbitration Act and Freedom to Provide Services in EC Law. // Croatian Arbitration Yearbook. 12 (2005) ; 155-185 (članak, znanstveni).

22. babić, davor.
Izbor stranog prava za ugovor bez međunarodnog obilježja. // Pravo u gospodarstvu. 42 (2003) , 2; 18-38 (članak, znanstveni).

23. Babić, Davor Adrian.
Određivanje prava mjerodavnog za ugovore u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. // Hrvatska pravna revija. 12 (2002) , 2; 153-162 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Babić, Davor.
Mirenje u trgovačkim sporovima - Centar za mirenje Hrvatske gospodarske komore. // Pravo u gospodarstvu. 43 (2004) , 4; 292-302 (članak, stručni).

2. Babić, Davor.
Pravni okvir za mirenje u poslovnim sporovima. // Pravo i porezi. XII (2003) , 12; 61-65 (članak, stručni).

3. Babić, Davor; Tepeš, Nina.
Tibor Varady, John J. Barcelo III, Arthur T. von Mehren: International Commercial Arbitration- A Transnational Perspective. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2002) , 3-4; 745-749 (prikaz, ostalo).

4. Babić, Davor; Tepeš, Nina.
Hrvoje Sikirić: Schiedsgerichtsbarkeit in Kroatien. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 2; 487-491 (prikaz, ostalo).

5. Babić, Davor.
Petar Šarčević i Paul Volken, Yearbook of Private International Law Vol I (1999) i Vol II (2000). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 2; 437-441 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Babić, Davor Adrian.
Pravičan i pošten tretman ulaganja u međunarodnom investicijskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. (2011) (prihvaćen za objavljivanje).

2. Babić, Davor.
Nezavisnost i nepristranost arbitra. // pravo u gospodarstvu. (2008) (prihvaćen za objavljivanje).

3. Babić, Davor.
Hall Street Associates v. Mattel: End of the Heresy of Expanded Judicial Review of Arbitration?. // Stockholm International Arbitration Review. (2008) (prihvaćen za objavljivanje).

4. Babić, Davor.
Sloboda kretanja trgovačkih društava u Europskoj uniji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. (2006) (prihvaćen za objavljivanje).

5. Babić, Davor.
Arbitraža u inozemstvu u sporovima bez međunarodnog obilježja. // Pravo i porezi. (2006) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Babić, Davor Adrian.
Pravo mjerodavno za cestovne prometne nezgode prema Uredbi Rim II. i Haškoj konvenciji iz 1971. // 17. Savjetovanje Hrvatskog ureda za osiguranje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta.
(pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Babić, Davor Adrian.
Međunarodno privatno pravo u Bogišićevu zakoniku // Bogišić i kultura sjećanja : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin, Petar ; Ravlić, Slaven ; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2011. 119-143 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Babić, Davor Adrian.
Neke iznimke od načela lex loci delicti commissi prema Haškoj konvenciji o prometnim nezgodama iz 1971. godine // Zbornik 18. savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta / Hrvoje Pauković (ur.).
Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje, 2010. 55-59 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Babić, Davor.
Posebna nadležnost za ugovorne sporove prema članku 5. stavak 1. Uredbe (EZ) 44/2001 // Zbornik prispevkov Evropski sodni prostor / Rajko Knez, Suzana Kraljić, Dušan Stojanović (ur.).
Maribor : Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 2005. 141-161 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Babić, Davor Adrian.
Court Review of Arbitrators' Decisions on the Applicable Law? // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Babić, Davor Adrian.
Prešutni stranački izbor mjerodavnog prava u postupku // .
(poster,sažetak,znanstveni).

3. Babić, Davor Adrian.
Which Law Governs Mediation? // Journal of Private International Law Conference.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Babić, Davor Adrian.
Mirenje prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2008. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Babić, Davor Adrian; Tepeš, Nina.
Prijedlozi za izmjenu Zakona o mirenju // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Babić, Davor.
Izbor stranog prava u arbitraži bez međunarodnog obilježja // .
(predavanje,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Babić, Davor Adrian.
European International Civil Procedure - A System in the Making: Scope of Application (in Particular Temporal Scope) // .
(neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Babić, Davor Adrian.
Prijedlog za novo uređenje arbitrabilnosti u Zakonu o arbitraži // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Babić, Davor Adrian.
Ordre public interne in European Private International Law // .
(neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Babić, Davor Adrian.
Pospešeni arbitražni postopek, hrvaška izkušnja // .
(neobjavljeni rad,stručni).

5. Davor Babić.
Uredba Bruxelles I: prijelazni režim // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Babić, Davor Adrian.
Arbitražna pravila ICC: učinkovito vođenje postupka, arbitraža u građevinskim sporovima, troškovi arbitraže // .
(neobjavljeni rad,stručni).

7. Babić, Davor Adrian.
Civil Jurisdiction of European Courts over U.S. defendants // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Babić, Davor Adrian.
Prešutni stranački izbor mjerodavnog prava u postupku // .
(neobjavljeni rad).

9. Babić, Davor Adrian.
Use of Mediation Tehniques in Arbitration // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Babić, Davor Adrian.
Application of UNCITRAL instruments on international sale of goods and arbitration in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Babić, Davor Adrian.
Future Work in the Field of Arbitration: Arbitrability // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Babić, Davor.
Arbitration in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Babić, Davor.
Međunarodna nadležnost za ugovorne sporove u europskom, hrvatskom i američkom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 14.10. 2005, 425 str. Voditelj: Sajko, Krešimir.
 
  Magistarski radovi
 

1. Babić, Davor.
Arbitrability and Law Applicable to Arbitrability / magistarski rad.
Budimpešta : Legal Studies, 12.03 2000, 150 str. Voditelj: Varady, Tibor.
 
  Diplomski radovi
 

1. Babić, Davor.
Određivanje vremenskih normativa MTM sustavom u tehnološkom procesu šivanja muškog kaputa / diplomski rad.
Zagreb : Tekstilno tehnološki fakultet, 30.06. 2003, 81 str. Voditelj: Dragčević, Zvonko.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Hoško, Tena.
Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19. 12. 2016., 348 str. Voditelj: Babić, Davor Adrian.