NASTAVNI PROGRAM:

Sadržaj programa

1. dan 

Moderne tehnologije i digitalno okruženje – suvremeni trendovi
Dobrobit specifičnih skupina korisnika u online okruženju
Privatnost i zaštita osobnih podataka

 

2. dan

Problematična upotreba interneta i rizična online ponašanja
Uloga stručnjaka: etika rada u online okruženju
Digitalne kompetencije i digitalni alati za pomažuću praksu u
online okruženju

 

3. dan

Specifične vještine, metode i tehnike rada u online okruženju
Programi prevencije rizičnih ponašanja u online okruženju

 

4. dan

Društvene mreže: mogućnosti i rizici
Uloga stručnjaka: Sigurnost i zaštita specifičnih skupina korisnika u online okruženju

 

5. dan

Mogućnosti korištenja e-učenja u radu sa specifičnim skupinama korisnika
Integracija i evaluacija