OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Komparativna javna uprava (seminar)
Komparativna javna uprava - seminar
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 116599
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: doc. dr. sc. Teo Giljević - Seminar
dr. sc. Iva Lopižić - Seminar
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Seminar
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Komparativna javna uprava - seminar Javna uprava - 1. semestar
4.0 116599
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Teo Giljević (Seminar)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
dr. sc. Iva Lopižić (Seminar)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Seminar)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Seminar)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak; Komparativni upravni sustavi; Institut za javnu upravu (2015)
Opis predmeta
Seminarska nastava izvodi se u obliku grupnih rasprava i izlaganja studenata. SeminaristI imaju
obvezu redovitog pohađanja seminarske nastave i aktivnog uključivanja u teme koje se
obrađuju na seminaru. Seminaristi izrađuju seminarski rad u kojem trebaju objasniti, analizirati
i vrednovati određenu pojavu ili problem iz komparativnog upravnog sustava te je po potrebi
usporediti s hrvatskim upravnim sustavom. Student treba seminarski rad u skraćenom obliku
javno prezentirati na nastavi te odgovoriti na pitanja voditelja seminara i drugih seminarista.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.