Polaganje parcijalnih ispita (kolokvija)

Polaganje parcijalnih ispita (kolokvija)

 

OPĆE INFORMACIJE ZA STUDENTE/ICE SVIH STUDIJA

Uvjeti za pristupanje parcijalnom polaganju ispita (kolokviju):

 

1. Studenti/ice koji imaju upisan kolegij iz Sociologije u zimskom semestru 2017/2018.

2. Studenti/ice, koji su seminaristi iz kolegija Sociologija, nisu obvezni pristupiti kolokviju, no uspjeh na kolokviju (izlazak na oba kolokvija i ostvareno najmanje 25 bodova) pozitivno će se vrednovati u završnoj ocjeni seminara. Neseminaristi imaju pravo pristupa kolokviju. Svi studenti mogu pristupiti kolokviju pod uvjetom da se prethodno prijave na web stranici Katedre (link za prijavu bit će postavljen pravovremeno).

3. Studenti/ce koji ispunjavaju uvjete pod točkom 1, ali moraju pristupiti komisijskom ispitu ili su dobili zabranu izlazaka na ispit (a koje neće isteći prije prvog kolokvija), nemaju pravo izlaska na kolokvij.

 

Kolokviji se sastoje od ukupno 12 pitanja, od kojih je 8 pitanja na zaokruživanje, a 4 su esejska pitanja. Svako pitanje na zaokruživanje nosi 1 bod, a svako esejsko pitanje nosi najviše 4 boda.

Kolokvij se piše 30 minuta.

Na prvom kolokviju studenti/ice mogu ostvariti ukupno 24 boda.

Drugom kolokviju mogu pristupiti studenti/ice koji su na prvom ostvarili/e 13 ili više bodova (osim seminarista, koji mogu pristupiti drugom kolokviju neovisno o broju bodova ostvarenom na prvom kolokviju).

 

Studenti/ice koji u oba kolokvija ostvare 40 i više bodova imaju pravo izravno pristupiti usmenom dijelu ispita. Konačna ocjena ispita iz kolegija Sociologija utvrđuje se na usmenom dijelu ispita, a postizanje navedenog broja bodova odgovara pozitivnoj ocjeni.

Studenti/ice koji u oba kolokvija ostvare od 25 do 39 bodova imaju pravo izravno pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita je obvezan, a polaže se u vrijeme redovitih ispitnih rokova u veljači.

 

PRAVNI STUDIJ i JAVNA UPRAVA

Parcijalno polaganje obavit će se pisanjem dvaju kolokvija.

Prvi kolokvij piše se 20.11. 2017.

Drugi kolokvij piše se 17.01.2018.

 

STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Parcijalno polaganje obavit će se pisanjem dvaju kolokvija.

Prvi kolokvij piše se 20.11. 2017.

Drugi kolokvij piše se 18.01.2018.

 

Literatura za parcijalno polaganje ispita: Kregar, Sekulić, Ravlić, Zrinščak, Grubišić, Petričušić (2014): Uvod u sociologiju, Pravni fakultet, Zagreb.

Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja 1-5 (od poglavlja Što je sociologija? do, uključivo, poglavlja Socijalna stratifikacija) 1-284. str.

Drugi kolokvij obuhvaća preostala poglavlja do kraja knjige. 285-514. str.


Repozitorij
Repozitorij je prazan