POMORSKO OSIGURANJE:
Pomorsko osiguranje
Pomorsko osiguranje
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166827
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pomorsko osiguranje Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.0 166827
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Pavić, D.; Pomorsko imovinsko pravo; Split (2006), str. 433-525
Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst);
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (pročišćeni tekst);
Pomorski zakonik (pročišćeni tekst);
Materijali s predavanja;
Pavić, D.; Ugovorno pravo osiguranja: komentar zakonskih odredaba; Zagreb (2009), str. 385-630
Francis D. Rose; Marine insurance: law and practice; London Singapure (2004)
Opis predmeta
Sadržaj kolegija:
Usvojiti pojam, značaj i specifičnosti pomorskog osiguranja u odnosu na opće pravo osiguranja. Savladati osnovne elemente osigurateljnog odnosa kod osiguranja trupa broda, osiguranja robe u prometu i osiguranja odgovornosti brodovlasnika u pomorskom pothvatu. Definirati i razlikovati slučajeve obveznog osiguranja u pomorskom osiguranju.

Ciljevi kolegija:
Proučava se osiguranje rizika u pomorskom pothvatu. Analiziraju se međunarodni i nacionalni izvori pomorskoga osiguranja. Naglašavaju se specifičnosti u odnosu na opće pravo osiguranja. U kontekstu pomorskog osiguranja osobiti se naglasak stavlja na osiguranje osoba, imovine (tereta, brodova) i osiguranje odgovornosti za štetu.
Ispitni rokovi
Obavijesti