Informacije o kolegiju

OPĆEPROMETNO PRAVO

 

Kroz nastavu iz predmeta Općeprometno pravo studenti dobivaju opća i posebna znanja o domaćem i međunarodnom uređenju željezničkog, cestovnog i zračnog prijevoza. Ovaj kolegij je u uskoj vezi s predmetima Pomorsko pravo I – pomorski prijevozi i Pomorsko pravo II – odgovornost brodovlasnika jer zajedno čine sustavnu cjelinu transportnog prava. Također, Općeprometno pravo povezano je i s predmetima iz područja općeg prava društava budući da se, između ostalog, proučavaju i posebni uvjeti za osnivanje i djelovanje društava koja obavljaju kopneni transport. Odnos posebnog prema općem očituje se i u povezanosti Općeprometnog prava s predmetima  iz područja općeg trgovačkog prava.

 

 

Popis tema predavanja i predavača dostupan je u pod-linku Predavanja.

Popis literature dostupan je u pod-linku Literatura.

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan