Nikola Tomašić (1892-1903)

Dr. Nikola pl.Tomašić rođen je 1864. u Zagrebu. Studij prava završio je u Zagrebu. Doktorat prava stekao je 1887. Habilitirao je na temu Počela pogodbe i pacta in favorem tertii postavši docentom iz Građanskog prava. Godine 1891. imenovan je suplentom a 1892. redovitim sveučilišnim profesorom. U razdoblju od 1897. do 1906. narodni je zastupnik Narodne nagodbene stranke. Dr. Tomašić poznavao je gotovo sve europske jezike a učio je i arapski te hebrejski. Nastavu iz Nacionalne ekonomije obavljao je do 1903. U okviru te katedre predavao je i O javnoj vjeresiji (De creditu publico). Autor je rada Temelji državnog prava hrvatskoga kraljevstva (Fundamenta Iuris Publici Regni Croatiae). Radi se o trotomnom djelu od kojeg je publiciran samo prvi dio dok su preostala dva (Pacta Conventa i Hrvatska pragmatička sankcija) ostali nedovršeni, u rukopisu. Neobjavljen je ostao i njegov rukopis O caru Konstantinu Porfirogenetu. Od 10.10.1903. nasljeđuje ga dr. Juraj Vrbanić jer ga Khuen-Hedervary postavlja ministrom za Hrvatsku.