Obavijesti
Ispit iz predmeta "Poduzetništvo i menadžment" u ak.god. 2011/12. održava se u vrijeme konzultacija (ponedjeljkom od 9.00 sati)  kod doc.dr.sc. Ivane Bajakić u kabinetu br. 63, TMT 14/II - samo za studente koji studiraju po starom programu ("nebolonjci"). Studenti koji studiraju prema Bolonjskom sustavu dužni su prijaviti ispit na studomatu i pristupiti ispitu u zakazanom isptnom roku. Ispit je usmeni.      
      Predavač: Doc. dr. sc. Ivana Bajakić   Literatura: Heinz Weihrich & Harold Koontz, Menadžment , MATE, d.o.o., Zagreb, 1998.  - odabrana poglavlja (dostupno u obliku skripte u Knjižnici PFZG, soba 14, TMT 14/II) Dopunska literatura: S. Vranjican, Politička ekonomija , izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2007.         Održavanje nastave: Nastava će se održavati u obliku konzultacija, u vrijeme konzultacija kod dr.sc. Ivane Bajakić.