KATEDRA ZA KAZNENO PROCESNO PRAVO:
Repozitorij
Obavijesti
Posjet studenata koji pohađaju seminar iz kaznenog procesnog prava Zatvoru u Zagrebu (dr. Luje Naletilića 1) održat će se u petak 22. studenog 2019. godine prema sljedećem rasporedu:   u 8:50 - studenti koji pohađaju seminar u grupama prof. dr. sc. Elizabete Ivičević Karas i doc. dr. sc. Marina Bonačića; u 10:20 - studenti koji pohađaju seminar u grupama prof. dr. sc. Zlate Đurđević i doc. dr. sc. Zorana Burića.   Studenti u navedeno vrijeme trebaju doći ispred porte na ulazu u Zatvor, a sa sobom obavezno moraju imati osobnu iskaznicu.
I ove godine Katedra za kazneno procesno pravo, u suradnji s ELSA-om Zagreb, organizira pripreme za Europsko Moot Court natjecanje iz ljudskih prava ( European Human Rights Moot Court Competition ). Sudjelovanje u natjecanju omogućava studentima da steknu nova pravna znanja, posebno iz područja zaštite ljudskih prava, unaprijede vještine pravnog pisanja, pravne argumentacije, retorike i timskoga rada te donosi 10 ECTS bodova na petoj godini studija. Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 20. listopada 2019. na e-mail adresu: elizabeta.ivicevic@pravo.hr . Prijavi treba priložiti životopis.  Izbor članova natjecateljskog tima provest će se nakon provedenih intervjua na koje će biti pozvani svi prijavljeni studenti. Prednost pri izboru imaju studenti viših godina studija.