Način i sadržaj objave rezultata ispita

Rezultati pismenog dijela ispita u pravilu se mogu saznati odmah ili kratko nakon polaganja. U tu svrhu, molimo Vas da ostanete na Fakultetu (ili u blizini njega) kako biste u najavljeno vrijeme u za to određenoj dvorani mogli saznati rezultate.

Rezultati pismenog dijela objavljuju se usmeno i neće biti dostupni u pisanom obliku.

Objava rezultata po završetku ispita uključuje čitanje liste studenata koji su prošli na pismenom testu te podatak o vremenu kada će im se održati usmeni dio. Usmeni ispiti održavaju se u prostorijama katedre na Trgu maršala Tita 3, I kat desno.

Studenti koji nisu položili ispit mogu odmah po završetku objave rezultata dobiti uvid u svoje testove. Za sva eventualna pitanja ili nejasnoće treba se odmah potom javiti u prostorije Katedre (ili kasnije na konzultacije, no ispravci eventualnih grešaka pri ispravljanju testa mogu se obaviti i uvažiti jedino neposredno po završetku ispita).

Studenti koji su položili pismeni dio dobivaju svoj test na uvid prije početka usmenog dijela ispita, a po završetku usmenog dijela test mogu zadržati.