ISPIT:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo
Ispit

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.