OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Računovodstvo I.
Računovodstvo I.
Studij: Porezni - 2. semestar
Šifra: 111429
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Vašiček
Izvođači: doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Martina Dragija Kostić - Auditorne vježbe
Osnovni podaci
Računovodstvo I. Porezni - 2. semestar
8.0 111429
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vesna Vašiček
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac (Auditorne vježbe)
doc. dr. sc. Martina Dragija Kostić (Auditorne vježbe)
Literatura
Grupa autora (redaktori, Gulin, D., Žager, L.); Računovodstvo; HZRIF (2010), str
Grupa autora (redaktor, Perčević, H.); Računovodstvo - priručnik za vježbe; HZRIF (2010), str
Opis predmeta
Pojmovno određenje i struktura računovodstva.Računovodstvo i ekonomska znanost. Mjesto i funkcije računovodstva u trgovačkom društvu. Normativni okvir računovodstva. Računovodstveni proces.
Knjigovodstveni konto i poslovne knjige. Knjigovodstvene isprave. Računovodstvo dugotrajne i kratkotrajne imovine - materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine, zaliha, financijske imovine i potraživanja. Računovodstveno praćenje obveza i kapitala. Računovodstveno praćenje dionica. Računovodstveno praćenje troškova poslovanja ? materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, amortizacije, rezerviranja za troškove, vrijednosna usklađivanja, raspored troškova. Računovodstveno praćenje rashoda i prihoda. Utvrđivanje rezultata poslovanja i njegova raspodjela. Sastavljanje bruto bilance i financijskih izvještaja.
Ispitni rokovi