OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financiranje javne uprave
Financiranje javne uprave
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111391
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Ispitni rokovi:
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Financiranje javne uprave Javna uprava - 2. semestar
7.0 111391
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost - odabrana poglavlja; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010)
H. S. Rosen, T. Gayer; Javne financije; Institut za javne financije (2010)
N. Šimurina N., H. Šimović (ur.); Javne financije u Hrvatskoj; Ekonomski fakultet Zagreb (2012)
P. Jurković; Javne financije; Masmedia (2002)
Članci iz hrvatskih stručnih časopisa koji obrađuju teme oporezivanja u tuzemnom i međunarodnom kontekstu (Računovodstvo, revizija i financije, Pravo i porezi, Poduzetništvo pravo i porezi, Računovodstvo i financije, Porezni vjesnik);
D. Brummerhoff; Javne financije; Mate (2000)
Opis predmeta
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javni prihodi. Porezi i porezni sustav. Ostali instrumenti javnih prihoda. Javni izdaci, proračun, proračunski ciklus.
Ispitni rokovi
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.