Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

5. 9. 2017. u 12:40
Uređeno: 5. 9. 2017. u 12:41

Poštovane kolegice i kolege,

informativni sastanak o međunarodnom studentskom natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže Willem C. Vis moot competition održat će se u utorak, 26. rujna 2017. u 10 h u dvorani IV, TMT 14.

Ako imate pitanja, obratite se na abilic@pravo.hr, thosko@pravo.hr ili tjaksic@pravo.hr.

S poštovanjem,

Antun Bilić, Tena Hoško i Tomislav Jakšić

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana