Obavijesti

Upis ocjena iz Vježbi - rok 26.06., održat će se u četvrtak 29.06. u 11:00 h, soba br. 13, Gundulićeva 10.

Kaja Pavić

Upis seminarskih ocjena seminaristima koji su se prijavili na rok 26.06. održat će se prema sljedećem rasporedu:

Seminaristi doc. dr. Viktora Gotovca - srijeda 28.06.2017 u 17:00 h, soba br. 11 – Gundulićeva 10

Seminaristi doc. dr. Ivane Vukorepe - četvrtak 29.06.2017 u 11:00 h, soba br. 13 – Gundulićeva 10

Kaja Pavić

Danas u 14 sati održat će se zamjenske konzultacije kod izv. prof. dr. sc. Ivane Grgurev. Ubuduće, ako me u vrijeme konzultacija nema u kabinetu, naći ćete me u dekanatu. Zahvaljujema na razumijevanju.

I. Grgurev

Ivana Grgurev

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana