Obavijesti
jučer u 15:54

Obavješćuju se vježbači da se dana 26.4.2017. iznimno neće održati vježbe zbog spriječenosti vanjskog suradnika (koji je bio predviđen kao predavač u tom terminu) i članova Katedre za radno i socijalno pravo. Zahvaljujemo na razumijevanju. O eventualnoj nadoknati propuštenog predavanja, vježbači će biti naknadno obavješteni.

Ivana Grgurev

Studenti upisani na kolegij Službeničko pravo trebaju se u svrhu adekvatnog praćenja nastave prijaviti na e-kolegij "Službeničko pravo", dostupan na sustavu za e-učenje Merlin 2016/2017: http://moodle.srce.hr/2016-2017/.

Seminaristi iz Službeničkog prava trebaju upisati e-kolegije "Službeničko pravo" i "Službeničko pravo - seminar". Detaljne infomracije o obvezama seminarista dostupne su na e-kolegiju. Napominjemo da se predaja seminarskih radova te polaganje seminarskog kolokvija vrši isključivo putem e-kolegija.

Prijavu na e-kolegij potrebno je napraviti sukladno uputama danim na prvom predavanju / seminaru. U slučaju tehničkih poteškoća, molimo da se obratite asist. Bjelinski Radić na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr.

Iva Bjelinski Radić

Danas u 14 sati održat će se zamjenske konzultacije kod izv. prof. dr. sc. Ivane Grgurev. Ubuduće, ako me u vrijeme konzultacija nema u kabinetu, naći ćete me u dekanatu. Zahvaljujema na razumijevanju.

I. Grgurev

Ivana Grgurev

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana