Obavijesti

Prvi susret iz naprednog seminara će se održati dana 15.3.2017.  u 14 sati, dvorana IV, TMT 14.

Pozivaju se svi studenti koji su upisali napredni seminara za izradu diplomskog rada kod nekog od nastavnika sa Katedre za radno i socijalno pravo da obavezno dođu na prvi sat seminara, radi objašnjenja i daljnjih uputa.

Također vam preporučamo da do prvog sastanka razmislite o temi diplomskog rada.

Ivana Vukorepa

Seminar počinje 15.3.2017. Detaljan raspored je dostupan na posebnoj stranici: http://www.pravo.unizg.hr/RSP/predmet/rsps_a_a/obveze_seminarista_i_ostale_informacije.

Ivana Vukorepa

Studenti upisani na kolegij Službeničko pravo trebaju se u svrhu adekvatnog praćenja nastave prijaviti na e-kolegij "Službeničko pravo", dostupan na sustavu za e-učenje Merlin 2016/2017: http://moodle.srce.hr/2016-2017/.

Seminaristi iz Službeničkog prava trebaju upisati e-kolegije "Službeničko pravo" i "Službeničko pravo - seminar". Detaljne infomracije o obvezama seminarista dostupne su na e-kolegiju. Napominjemo da se predaja seminarskih radova te polaganje seminarskog kolokvija vrši isključivo putem e-kolegija.

Prijavu na e-kolegij potrebno je napraviti sukladno uputama danim na prvom predavanju / seminaru. U slučaju tehničkih poteškoća, molimo da se obratite asist. Bjelinski Radić na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr.

Iva Bjelinski Radić

Danas u 14 sati održat će se zamjenske konzultacije kod izv. prof. dr. sc. Ivane Grgurev. Ubuduće, ako me u vrijeme konzultacija nema u kabinetu, naći ćete me u dekanatu. Zahvaljujema na razumijevanju.

I. Grgurev

Ivana Grgurev

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana