Obavijesti
30.06.2015. u 19:35
Uređeno: 01.07.2015. u 15:33

  

Aleksandra Korać Graovac

13.01.2015. u 09:18
Uređeno: 21.01.2015. u 10:31

Poštovane kolegice i kolege,

Ustavni sud Republike Hrvatske je rješenjem U-I-3101/2014 pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona ("Narodne novine" broj 75/14.). Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda privremeno se obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona 2014 te da se do tada primjenjuje Obiteljski zakon 2003 ("Narodne novine" broj 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11. i 25/13.).

Stoga ispitnu literaturu do donošenja konačne odluke Ustavnoga suda predstavlja Obiteljski zakon iz 2003. te udžbenik iz 2007. godine.

S poštovanjem,

Katedra za obiteljsko pravo

Irena Majstorović

 Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda donijelo je 25. lipnja 2014. Rezolucija "Zaštita obitelji"

Rezolucija:

- potvrđuje da države imaju primarnu odgovornost za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda svih ljudskih bića, uključujući žene, djecu i starije osobe;

- prepoznaje da obitelj ima primarnu odgovornost za njegu i zaštitu djece i da djeca, za potpun i skladan razvoj svojih osobnosti, trebaju rasti u obiteljskoj sredini, u ozračju sreće, ljubavi i razmijevanja;

- uvjerena je da obitelji kao temeljnoj društvenoj zajednici i prirodnom okruženju za rast i dobrobit svih njezinih članova, osobito djece, treba pružiti potrebnu zaštitu i pomoć kako bi u potpunosti mogla preuzeti svoje odgovornosti unutar zajednice.

 

Dokument je moguće pogledati na: https://www.spuc.org.uk/documents/familyprotectionresolution20140626

 

 

Dubravka Hrabar


Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana