Obavijesti

Konzultacije koje su se trebale održati 26. rujna 2017. odgađaju se zbog mog sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji o stečajnom pravu u Skopju.

Konzultacije će se nadoknaditi i održati u petak, 29. rujna 2017., u terminu od 9.15-10.45.

Prof. dr. sc. Jasna Garašić

Garašić Jasnica

U mjesecu rujnu, konzultacije kod prof. dr. sc. Alana Uzelca održavat će se u sljedećimm terminima:

- 13. rujan (utorak) od 9-10h;

- 18. rujan (ponedjeljak) od 13-14h;

- 27. rujan (srijeda) od 11-12h.

 

Alan Uzelac

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana