prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
prof. dr. sc.
Zrinka Erent-Sunko

Zrinka Erent-Sunko rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje klasičnog usmjerenje. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1990. obranivši diplomski rad iz Međunarodnog prava  „Međunarodno-pravna zaštita Sredozemnog mora“. Od 1991. do 1997. radi u zagrebačkoj gradskoj upravi na pravnim poslovima vezanim uz vlasništvo i zakup nekretnina. Nakon vježbeničkog staža 1992. položila je stručni ispit pri Ministarstvu uprave i pravosuđa. 

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri opće povijesti prava i države radi od lipnja 1997. Završila je poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranivši rad „Pravni položaj žene kroz povijest i suvremeno europsko obiteljsko pravo“. Doktorirala je 2006., također na Pravnom fakultetu u Zagrebu, obranivši doktorsku disertaciju „Atenske demokratske institucije i njihov odraz na socijalne pojave“. Izvanredna je profesorica, nositeljica kolegija Opća povijest prava i države te izbornih kolegija Povijest novovjekovnih političkih teorija i Razvoj europskih integracija i institucija. Od 2008. predstojnica je Katedre opće povijesti prava i države. Bavi se temama vezanim za povijesno-pravne sustave propitujući temelje koji su oni postavili za izgradnju pozitivnog prava te nastojeći iznaći veze i uvjetovanosti između prošlog i sadašnjeg (pravni položaj žena u povijesti i danas, nastanak i razvoj antičkih pravnih instituta, ekonomski čimbenici u razvoju prava i države, utjecaj pojedinih događanja i ustavnih akata za razvoj države, sadržaj i značenje povijesnopravnih izvora, značaj i ostavština starih kodifikacija, propitivanja vezana za novovjekovne kodifikacije, temelji europskih integracija, razvoj europskih institucija itd.).

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.