Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio održat će se u četvrtak 30.1.2020. u 13 sati, TRH 3, I kat, soba 11

 

 

Amidžić Leo 4

Barić Ena 3

Bićanić Patricia 1

Blaženić Nicole 3

Bošnjak Dominik 1

Bošnjak Marijana 1

Budimir Marija 1

Buković Luka 1

Cvirn Mirta 2

Črvljak Lara -3

Ćuk Tara -3

0066278260 3

Karlović Matej 2

Kasal Ivona 4

Keblar Iva 1

Kokalović Josipa 1

Korajlija Mia 1

Vukušić Bruno 5

Popis obavijesti