:
Anketa
Ove akademske godine (2018./2019.) pohađao/la sam predavanja iz Upravnog prava i smatram:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 18 [39.1%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jer su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava i jer su mi olakšala spremanje ispita
  • 11 [23.9%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jar su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava
  • 12 [26.1%] - da su bila korisna samo zbog mogućnosti izlaska na kolokvij
  • 5 [10.9%] - da nisu bila korisna

Broj glasova: 46
Anketa
Predavanja iz Upravnog prava u akademskoj godini 2017./2018. ocijenio/la bih ocjenom:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 3 [27.3%] - izvrstan
  • 6 [54.5%] - vrlo dobar
  • 0 [0.0%] - dobar
  • 1 [9.1%] - dovoljan
  • 1 [9.1%] - nedovoljen

Broj glasova: 11

Katedra za upravno pravo prima prijave studentica i studenata za demonstraturu u akademskoj godini 2018./2019. Prednost pri imenovanju imat će bivši seminaristi koji su ispit iz Upravnog prava položili s ocjenama izvrstan ili vrlo dobar. 

Prijave se šalju na e-mail adresu: lana.ofak@pravo.hr, s nazivom maila: Prijava za demonstraturu. Rok za slanje prijava je petak 21. rujna 2018. do 16 sati.

Prijava mora sadržavati životopis u Europass formatu te obavezno podatke o: godini studija, prosjeku ocjena, ocjeni iz seminara Upravno pravo (ako je riječ o bivšem seminaristu), ocjeni iz ispita Upravno pravo, e-mail adresi, broju mobitela i adresi stanovanja.

Popis obavijesti