NAJAVA TRIBINA:
Najava tribina

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klub pravnika grada Zagreba

srdačno Vas pozivaju na 239. tribinu na kojoj će o temi

 

COVID-19 u kaznenom pravu


uvodno govoriti

doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

 

Tribina će se održati u utorak 24. studenog 2020. s početkom u 19 sati, sine tempore, preko platforme Google Meet na poveznici meet.google.com/qqi-kxre-tor

Popis obavijesti