Tihana Delak, dipl.soc.
Tihana Delak,
dipl.soc.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 806
Adresa:
Nazorova 51, soba 5
Katedra/služba:
referent za poslove sa studentima - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica