prof. dr. sc. Tamara Perišin
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 56
Konzultacije:

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati, i prethodnom najavom na ejpkatedra@gmail.com mogućnost dolaska u drugom terminu.

Telefon:4895 756
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Europsko javno pravo

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. Tamara Perišin, MJur (Oxon) je nositelj projekta Jean Monnet Chair "Global Effects of EU Law", a područja njenog znanstvenog interesa su pravo unutarnjeg tržišta EU, podjela ovlasti između razina i grana vlasti, konstitucionalizam, međunarodna trgovina. Njeno najnovije istraživanje primijenjuje CLS metodologiju u analizi uloge Suda Europske unije.

U 2015/16. bila je John Harvey Gregory Visiting Professor of Law and World Organization na Harvard Law School. 

Diplomirala je cum laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; magistarski studij završila je na University of Oxford, Faculty of Law, St Edmund Hall kao Chevening stipendist te je stekla titulu Magister Juris in European and Comparative Law; a doktorirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz međunarodno povjerenstvo za obranu disertacije.

Tamara Perišin se usavršavala na T.M.C Asser Instituut, Den Haag; kao Fulbright stipendist na Georgetown University Law Center, Washington D.C, i na University of Michigan Law School, Ann Arbor, MI; na Europskom sudu pravde kao "visitor-in-the-cabinet" nezavisne odvjetnice Sharpston; kao Scholarship of Teaching and Learning Fellow (SOTL) na Central European University, Budimpešta; na Max Planck institutu za komparativno javno pravo i međunarodno pravo, Heidelberg te na Harvard Law Law School, Cambridge, MA.

Položila je hrvatski pravosudni ispit.

T. Perišin radi na Katedri za europskog javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i nositelj je Jean Monnet Katedre "Global Effects of EU Law", koja obuhvaća i dva ranija modula "EU and WTO in a comparative perspective" te "EU internal market law"; a na Fakultetu je od 2009-11. vršila dužnost prodekana za međunarodnu suradnju. U pregovorima za članstvo RH u EU bila je članica Radne skupine za Poglavlje I - Slobodno kretanje roba.

T. Perišin je glavna urednica časopisa "Croatian Yearobook of European Law and Policy" te je član uredništva časopisa "Zagrebačka pravna revija". Povremeni je recezent za brojne časopise, uključujući "Journal of Common Market Studies", "Političku misao" itd.

Autorica je brojnih znanstvenih članaka te znanstvene knjige  "Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO", T.M.C. Asser Press. Takoder je urednica više knjiga, a trenutno uređuje "Transformation or Reconstitution of Europe: The Critical Legal Studies Perspective on the Role of Courts in the EU" čija se publikacija očekuje krajem 2017. od strane Hart Publishing. 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Perišin, Tamara.
Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO .
Den Haag : T.M.C. Asser Press, 2008. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša; Perišin, Tamara (ur.).
Heidelberg, New York : Springer, 2015 (ostalo).

2. PRETHODNI POSTUPAK U PRAVU EUROPSKE UNIJE – suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom / Ćapeta, Tamara; Goldner Lang, Iris; Perišin, Tamara; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Perišin, Tamara.
Judicial Application of WTO Law in Southeast Europe // Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša ; Perišin, Tamara (ur.).
Heidelberg, New York : Springer, 2015. Str. 31-41.

2. Rodin, Siniša; Perišin, Tamara.
Application of International Law as a Litmus Test for the Application of EU Law in Southeast Europe // Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša, Perišin, Tamara (ur.).
Heidelberg, New York : Springer, 2015. Str. 3-8.

3. Perišin, Tamara.
EU Identity from the Perspective of the WTO : the spillover effects of the Union's internal market in the international trading area // The European Union's emerging international identity : views from the global arena / de Waelle, Henri ; Kuipers, Jan-Jaap (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff, 2013. Str. 73-100.

4. Perišin, Tamara.
EU Regulatory Policy and the WTO // Trade liberalisation and standardisation – new directions in the ‘low politics’ of EU foreign policy ; CLEER - EUI Working Paper Series, 2013/6 / M. Cremona, T. Takacs (eds) (ur.).
Haag : CLEER, T.M.C. Asser Institute, 2013. Str. 45-55.

5. Ćapeta, Tamara; Perišin, Tamara; Rodin, Siniša.
Croatia // The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions / Laffranque Julia (ur.).
Tallinn : Tartu University Press, 2012. Str. 283-301.

6. Perišin, Tamara; Rodin, Siniša.
Pojedinac i pravo Europske unije // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" -zbornik radova znanstvenog projekta / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan ; Izvršna urednica: Preložnjak, Barbara (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 15-28.

7. Perišin, Tamara.
Europski sudski dijalog // Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor / Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Perišin, Tamara ; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 145-160.

8. Perišin Tamara; Goldner Lang, Iris.
Free Movement of Services and Establishment in the Overseas // EU LAW IN THE OVERSEAS POSSESSIONS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION / Kochenov, Dimitry (ur.).
Den Haag : Kluwer, 2011. Str. 179-198.

9. Perišin, Tamara.
Razgraničenje ovlasti Europske unije i država članica // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009.. Str. 219-235.

10. Perišin, Tamara.
Europski standardi ravnopravnosti spolova - politički i pravni zahtjev // JEDNAKOST MUŠKARCA I ŽENE - PRAVO I POLITIKA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI / Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 2003. Str. 210.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Perišin, Tamara.
EU Regulatory Policy and World Trade: Should All EU Institutions Care What the World Thinks?. // European constitutional law review. 11 (2015) , 1; 99-120 (članak, znanstveni).

2. Perišin, Tamara.
Is the EU seal products regulation a sealed deal? EU and WTO challenges. // International and Comparative Law Quarterly. 62 (2013) , 2; 373-405 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Perišin, Tamara.
Studentske stipendije u okviru prava jedinstvenog tržišta EU i europskog građanstva. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 6349; 1-3 (članak, znanstveni).

2. Perišin, Tamara.
Transatlantic Trade Disputes on Health, Environmental and Animal Welfare Standards: Background to Regulatory Divergence and Possible Solutions. // Croatian yearbook of European law & policy. 10 (2014) ; 249-268 (članak, znanstveni).

3. Perišin, Tamara.
Pending EU Disputes in The WTO: Challenges to EU Energy Law And Policy, Croatian Yearbook of European Law and Policy. // Croatian yearbook of European law & policy. 10 (2014) , 1; 372-381 (članak, znanstveni).

4. Perišin, Tamara.
Ima li Europska Unija ovlast regulirati privatno (posebice ugovorno) pravo?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) ; 1799-1822 (članak, znanstveni).

5. Perišin, Tamara; Rodin, Siniša.
Primjena članka 8. Zakona o trgovini i ograničenja pristupu tržištu naftnih derivata u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6038; 1-3 (članak, znanstveni).

6. Perišin, Tamara; Goldner Lang, Iris.
Postepena liberalizacija kretanja roba i ljudi u Hrvatskoj i Makedoniji – prije i nakon članstva u EU. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2 (2011) ; 613-642 (članak, znanstveni).

7. Perišin, Tamara; Bobić, Ana; Jakir, Vanda.
EU Dispute Settlements in the WTO: Selected Pending Cases. // Croatian yearbook of European law & policy. 6 (2010) ; 325-348 (članak, znanstveni).

8. Perišin, Tamara.
Sloboda kretanja roba i njene implikacije na regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 44 (2007.) , 2; 17-39 (članak, znanstveni).

9. Perišin, Tamara.
Sloboda kretanja roba i njene implikacije na regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 44 (2007) , 2; 17-39 (članak, znanstveni).

10. Perišin, Tamara.
Interaction of Fundamental (Human) Rights and Fundamental (Market) Freedoms in the EU. // Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2 (2006.) ; (članak, znanstveni).

11. Perišin, Tamara.
Zaštita ljudskih prava po Ustavu Europske unije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) ; --- (članak, znanstveni).

12. Perišin, Tamara.
Balancing sovereignty with free movement of goods in the EU and the WTO - Non-Pecuniary restrictions on the free movement of goods. // Croatian yearbook of European law & policy. 1 (2005) ; 109-142 (članak, znanstveni).

13. Perišin, Tamara.
Admissibility of National Measures in Relation to the Free Movement in the European Union. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 1 (2003.) , 3-4; u tisku (članak, znanstveni).

14. Perišin, Tamara.
Admissibility of National Measures in Relation to the Free Movement in the European Union. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003.) , 3-4; u tisku (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Perišin, Tamara.
Prof. Trevor Hartley, Predavanja - The Proposed Constitution for Europe, Diskusija - Konstitucionalizam u Europskoj uniji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2004) ; ??? (prikaz, ostalo).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Perišin, Tamara.
Balancing Sovereignty with Free Movement of Goods in the EU and the WTO // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Perišin, Tamara.
Human Rights Protection under the EU Constitution and Significance for Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Perišin, Tamara.
Non-discriminatory Measures and Fundamental Freedoms // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Magistarski radovi
 

1. Perišin, Tamara.
Non-Discriminatory Measures and Fundamental Freedoms / magistarski rad.
Zagreb : Pravni faklultet, 02.08. 2003., 40 str. Voditelj: Wyatt, Derrick.
 
  Diplomski radovi
 

1. Perišin, Tamara.
Ravnopravnost spolova u ustavnom i europskom pravu / diplomski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 04.07. 2002., 28. str. Voditelj: Rodin, Siniša.
 
  Druge vrste radova
 

1. Perišin, Tamara.
Beyond the (Cute) Face of the Matter: Aims, Coherence and Necessity of the EU Seal Products Regulations, 2012. (ostalo).
 
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana