POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE ROK ZA PRIJAVE PRODULJEN DO 30. RUJNA


Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pravnih znanosti,
smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo


Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pravnih znanosti, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, izvodi se u trajanju od šest semestara.


Na studij se ima pravo upisati:

- osoba koja je završila integrirani ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 
- osoba koja je završila drugi diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja
- osoba koja je završila poslijediplomski znanstveni magistarski ili poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.


Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2019./2020. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. Za zainteresirane pristupnike postoji mogućnost kreditiranja školarine. 


Prijave se primaju do 30. rujna 2019. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.


Uz prijavu je obvezno priložiti: 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena
- potvrde o znanju jezika 


O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 01 4564 383
 

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija pravnih znanosti, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

Popis obavijesti