RASPORED PREDAVANJA U ČETVRTOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u ljetnom semestru

U četvrtom semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u tri turnusa (A, B, C). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima, jedan za drugim. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

Predavanja se održavaju na Trgu Republike Hrvatske 14, dvorana II / I kat

Zbog kratkoće rokova za upis, raspored predavanja u ljetnom semestru bit će objavljen u utorak, 18. veljače u poslijepodnevnim satima. Raspored će biti objavljen putem Studomata (upute na https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni/referada/grupe_isvu).

Zamjene su moguće samo i isključivo temeljem dogovora dva studenta / studentice. Zahtjev za zamjenu podnosi se obavezno na podrska.pravo.hr. Posebno napominjemo da zamjena turnusa povlači sa sobom i zamjenu seminara. Primjerice, ako se student X upisan u turnus A, sa seminarom iz KP zamjenjuje sa studenticom Y u turnusu C, sa seminarom iz EJP, nakon zamjene će student X imati predavanja u turnusu C i seminar iz EJP, a studentica Y predavanja u turnusu A i seminar iz KP.

Zahtjeve za zamjenu moguće je podnijeti najkasnije do 19. veljače u 20 sati, a bit će provedeni u petak, 20. veljače. 


Raspored seminara
EP-C-GR1 Utorkom i petkom u 13 h  
KP-A-GR1 Ponedjeljak i srijeda od 12,00 sati TRH 14, dvorana 5
KP-A-GR2

Ponedjeljak i petak od 13 sati

Ponedjeljkom ĆM 4, dvorana VII

Petkom TRH 14, dvorana V

 


Raspored predavanja iz stranih jezika

 

Grupa Dan i vrijeme Dvorana
ENG-A Utorkom u 12,30 G10, dv. 4
ENG-B Ponedjeljkom u 10,00 G10, dv. 4
ENG-C Srijedom u 12,00 G10, dv. 4
NJEM Utorkom u 12,30 G10, dv. 8