RASPORED PREDAVANJA U TREĆEM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u trećem (zimskom) semestru

Informacije o rasporedu po grupama.

Blok / turnus Predmet Prvo predavanje Vrijeme Plan nastave
II / A Obiteljsko pravo 4. 11. 2019. 8 sati OP - A
II / B Ustavno pravo 4. 11. 2019. 12 sati UP - B
II / C Pravo informacijskih tehnologija 4. 11. 2019. 16 sati PIT - C
III / A Pravo informacijskih tehnologija 12. 12. 2019. 8 sati  
III / B Obiteljsko pravo 12. 12. 2019.  12 sati  
III / C Ustavno pravo 12. 12. 2019. 16 sati  

Obvezne predmete studenti polažu u blokovima (jedan za drugim), prema sljedećoj shemi:

Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).