OBAVIJESTI:
Poslijediplomski specijalistički studij iz međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava

MPP - opći dio

 

5. studeni od 17,00-20,30 h, dvorana 2 Ćirilometodska 4

6. studenti od 17,00-20,30 h dvorana 2 Ćirilometodska 4

7. studeni  od 17,00-20.30 h soba 20 Ćirilometodska 4

Popis obavijesti