LITERATURA:
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo
Popis literature

LITERATURA: Pravo industrijskog vlasništva

 
Obvezna literatura:
 • A. Verona: Pravo industrijskog vlasništva (samo povijesni i teorijski dio), Zagreb 1978.
 • WIPO Intellectual Property Handbook, 2008.
  • dostupno na stranici http://www.wipo.int/about-ip/en/
 • Matanovac, Romana, Rački Marinković, Ana, Registri prava intelektualnog vlasništva, u Hrvatsko registarsko pravo, ur. Tatjana Josipović, Zagreb, 2006.
 • Adamović J. [et al.], Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb 2006 str 3 – 88; 119 -217.

 

Zakonski izvori:
 • Zakon o patentu, NN 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013
 • Zakon o žigu, NN 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011
 • Zakon o industrijskom dizajnu, NN 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011
 • Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga NN 173/2003, 76/2007, 49/2011
 • Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 80/2013, 14/2014
 • Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva :
 • Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva
 • Ugovor o suradnji na području patenata – PCT NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98, 4/02
 • Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99
 • Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova
  • (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/03. i 18/03.)
  • od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., te Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/03. i 1/04.)​​
 • Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija)
  • ​ sastavljena u Münchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Münchenu 29. studenoga 2000.,
  • ( »Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 8/2007)

 

Dopunska literatura i izvori:
 • A. Verona: Licencni ugovori, Zagreb, 1981.
 • Cornish, William Rudolph, Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 3rd ed. , London, 1996.
 • Adamović J. [et al.], Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Zagreb 2007.
  • ​str. 21- 86; 149- 265​
 • Parać, Z., Ciljevi patentne zaštite, Privredno – pravna praksa, 2/1989.
 • Parać, Z., Opseg patentne zaštite, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/1987.
 • Parać, Z., Patentirani izumi i know-how kao predmeti ugovora o licenci, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/1986.
 • Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova
  • (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/03. i 18/03.)
 • Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna
  • (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/03. i 1/04.)
 • Ugovor o suradnji na području patenata - PCT
  • (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/98., 10/98. i 4/02.)
 

 LITERATURA - Bankarsko pravo

 

Obvezna literatura:

 • Miladin, P., Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba,  Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 44 (2005), 4; str. 142-173.
 • Miladin, P., Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu, Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti, Zagreb(2006); str.315-338.
 • Miladin, P., Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke, Susret 47 (2009); Zbornik 47. susreta pravnika, Zagreb(2009); str.355-395.
 • Miladin, P., Bankarsko jamstvo na prvi poziv, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56, Posebni broj, 335-381 (2006).
 • Miladin, P., Poslovna, profesionalna i službena tajna, Godišnjak tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba 2006, str. 97-124.
 • Miladin, P., Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011., Susret 48 (2010) ; Zbornik 48. susreta pravnika, Zagreb (2010), Dodatak; str. 1-46.
 • Miladin, P., Zalaganje svakodobne saldo tražbine po žiro računu, Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju, Zagreb(2007); str.317-367; Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 47 (2008), 5; str. 914-956.
 • Miladin, P., Temeljni pravni i ekonomski okvir privatnog upravljanja imovinom,  Zbornik radova / Drugi skopsko-zagrebački pravni kolokvij, Skopje (2009); str. 121-142.
 • Miladin, P., Bankarsko obavještavanje i društva za zaštitu kreditne sigurnosti,  Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2) 331-370 (2001).
 • Miladin, P., Zalaganje svakodobne saldo tražbine po žiro računu, Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju, Zagreb (2007); str.317-367; Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 47 (2008),5; str. 914-956.
 • Miladin, P., Bankarska i poslovna tajna, Bankarski sustav i financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj: novosti i otvorena pitanja u praksi, Zagreb 1999.
 • Miladin, P., Markovinović, H., Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika po računu kod banke,  Hrvatska pravna revija,  7(2007),1; str. 95-112.
 • Miladin, P., Markovinović, H., Založno pravo na pravu, Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 46 (2007), 4; str. 95-146.
 • Miladin, P., Markovinović, H., Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56 (2006), 5; str. 1567-1606; Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 46 (2007),3; str. 3-35.
 • Miladin, P., Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao), Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala, Zbornik radova, Zagreb (2013); str. 133-178.
 • Miladin, P., Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima), Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala, Zbornik radova, Zagreb (2013); str. 469-561.

 

LITERATURA - Porezno pravo trgovačkih društava

 

Obvezna literatura:

 • J. Šimović, H. Šimović: Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije, Pravni fakultet, Zagreb, 2006;
 • Šimović, Arbutina, Mijatović, Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine, Zagreb, 2008, poglavlja 30. i 32;
 • Šimović, Arbutina, Mijatović, Cindori, Rogić Lugarić, Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine, Zagreb, 2010, poglavlje o porezu na dobit, poglavlja 1.2. i 2.1.;
 • Lončarić Horvat, Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, Narodne novine, Zagreb, 2007, III dio.

 

LITERATURA - Pravo konkurencije

 

Obvezna literatura:

 • Butorac Malnar, V., Pecotić Kaufman, J.,  Petrović, S., "Pravo tržišnog natjecanja", Zagreb 2013. 
 • Cerovac, Mladen, "Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija 9(2009) 10: 38-49.
 • Šoljan, Vedran, "Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija (2003) 2: 34-49.
 • Šoljan, Vedran, "Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja, II. dio", Hrvatska pravna revija (2003) 3: 37-50.
 • Liszt, Marijana, "Pravno uređenje državnih potpora u RH", Pravo u gospodarstvu (2004) 4: 260-290.
 • Pecotić-Kaufman, Jasminka, "Nadzor koncentracije poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije", Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teriju i praksu / Vilim Gorenc = izvješća za gospodarsku praksu - 18(2009), 10; str. 80-86
 • Butorac-Malnar Vlatka, Petrović Siniša, "Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja", Zbornik 48. susreta pravnika: Opatija, 12.-14. svibnja 2010.. - Zagreb (2010); str. 101-143
 • Kapural, Mirta, "Program oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (leniency program) u pravu tržišnog natjecanja EU i RH", Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teriju i praksu / Vilim Gorenc = izvješća za gospodarsku praksu - 18(2009), 10; str. 58-64
 • Spevec, Olgica "Državne popore u uvjetima skorog članstva u EU", RIF, lipanj 2010; str. 103-108

Zakonski izvori:

 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN, br. 79/2009, 80/2013)
 • Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (NN, br. 90/2011)
 • Zakon o državnim potporama (NN, br. 47/2014)