OBAVIJESTI:
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

n a t j e č a j
za upis polaznika 
na poslijediplomski specijalistički studij
Pravo društava i trgovačko pravo

 

Studij se izvodi u trajanju od tri semestra. Na studij se ima pravo upisati:

- osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 


Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine.

Školarina iznosi 9.000,00 kuna po semestru. 

 

Ukoliko polaznik studija ne završi studij u redovnom roku od tri godine od dana upisa dužan je dodatno platiti obranu završnog rada u visini cijene jednog semestra od 9.000,00 kn u skladu sa Odlukom o školarini i naknadama za poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava od 28. listopada 2020.
 
Prijave se primaju do 5. rujna 2022. na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Trg Republike Hrvatske 14,
10000 Zagreb
(za natječaj specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo).

 

Uz prijavu je obvezno priložiti: 

-    životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
-    diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
-     potvrde / izjavu o znanju jezika 

 

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici https://www.pravo.unizg.hr/specijalisticki/PDTP/nastavni_plan

Odluka o školarini i naknadama za poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava od 28. listopada 2020.
https://www.pravo.unizg.hr/specijalisticki/PDTP/skolarina_naknade


Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr ili telefon 01 / 4895 608.
 


Obavijesti