Nasljedno pravo

A/ Voditelj kolegija: prof. dr. Igor Gliha
Nastavnici: prof.dr. Tatjana Josipović, prof. dr. Zlatan Stipković

B/ Broj sati: 15 (6 ECTS bodova)

C/ Okvirni sadržaj predmeta:

I. Pravna ustanova nasljeđivanja
- pravna narav i socijalna funkcija nasljeđivanja
- povijesni razvoj
II. Subjektivno nasljedno pravo
- pojam i pravna narav
- sadržaj
- objekt
- stjecanje i odricanje od nasljednog prava
III. Zakonsko nasljeđivanje
- krug potencijalnih zakonskih nasljednika
- zakonski nasljedni red
IV. Nužno nasljeđivanje
- krug potencijalnih nužnih nasljednika
- zaštita od iznasljeđivanja
V. Nasljeđivanje na temelju oporuke
- sloboda oporučnog raspolaganja i njezine granice
- vrste i oblici oporuke
VI. Pravni položaj nasljednika
- pravni položaj nasljednika s obzirom na njegovo nasljedno pravo
- nasljednički zahtjev
VII. Ostavinski postupak
- usklađivanje ostavinskog postupka s nasljeđivanjem
- opseg vezanosti pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju
VIII. Nasljednopravni ugovori – pravni odnosi paranasljednog karaktera
- ustup i raspodjela imovine za života
- ugovor o doživotnom uzdržavanju
- ugovor o raspolaganju naslijeđenom imovinom

D/ Suradnik u nastavi: ------

E/ Literatura:

Obvezna:
- Gavella, N.: Nasljedno pravo, Zagreb, 1990;
- Gliha, I., Josipović, T.: Succession Law, The International Encyclopaedia of Laws, Family and Succession Law – Croatia, Kluwer, 2005.
- Zakon o nasljeđivanju, Narodne novine br. 48/2003 i 163/2003.

Dopunska:
- Crnić, J. et al: Novo nasljednopravno uređenje, Zagreb, Narodne novine, 2004;
- Crnić, J., Končić, A.M.: Zakon o nasljeđivanju, Zagreb, 2004;
- Koziol/Welser: Grundriss des bürgerlichen Rechts II: Schuldrecht AT, Schuldrecht BT, Erbrecht, Wien, 2001;
- Schülter,: Erbrecht, München, 2004;
- Terré, F., Lequette, Y.: Droit civil – les successions, le libéralité, Paris, 1983.

F/ način provjere znanja: usmen ispit