KATEDRA ZA STRANE JEZIKE

RASPORED PREDAVANJA U ZIMSKOM SEMESTRU 2019./20.

 

I. GODINA

 

ENGLESKI JEZIK PRAVNE STRUKE I

ENG-A-GR1 Dvorana IV, Gundulićeva 10, Ponedjeljkom 12:00 do 13:30 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić

ENG-A-GR2 Dvorana V, TRH 14, Petkom 13:00 – 14:30 – Miljen Matijašević, univ. spec. philol.

ENG-B-GR1 Dvorana VIII, Gundulićeva 10, Utorkom 10:00 – 11:30 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić

ENG-B-GR2 Dvorana IX, Gundulićeva 10, Srijedom 10:00 – 11:30 – Dr. sc. Snježana Husinec

ENG-C-GR1 Dvorana IX, Gundulićeva 10, Srijedom 12:00 – 13:30 – Dr. sc. Marijana Javornik Čubrić

ENG-C-GR2 Dvorana I, Gundulićeva 10, Četvrtkom 13:00 – 14:30 – Dr. sc. Snježana Husinec

ENG-D-GR1 Dvorana III, Gundulićeva 10, Petkom 14:30 – 16:00 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić

 

NJEMAČKI JEZIK PRAVNE STRUKE I

NJEM-D-GR1 Dvorana III, Gundulićeva 10, Ponedjeljkom 12:30 – 14:00 – Dr. sc. Snježana Husinec

 

II. GODINA

 

ENGLESKI JEZIK PRAVNE STRUKE III

ENG-A Dvorana III, TRH 3, Utorkom 12:00 – 13:30 – Miljen Matijašević, univ. spec. philol.

ENG-B Dvorana III, TRH 3, Ponedjeljkom 15:30 – 17:00 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić

ENG-C Dvorana III, TRH 3, Srijedom 12:00 – 13:30 – Dr. sc. Snježana Husinec

 

NJEMAČKI JEZIK PRAVNE STRUKE III

NJEM-D Dvorana III, Gundulićeva 10, Petkom 12:30 – 14:00 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić

 

FRANCUSKI JEZIK PRAVNE STRUKE

A1.1 (početnici) Dvorana IX, Gundulićeva 10, Petkom 10:30 – 12:00

A1.2 (početnici s predznanjem) Dvorana IX, Gundulićeva 10, Četvrtkom 9:30 – 11:00

B1 (srednja razina) Dvorana IX, Gundulićeva 10, Četvrtkom 11:05 – 12:35

IZBORNI (napredna razina) TEMPUS dvorana, TRH 3, Ponedjeljkom 19:30-21:00

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan