Obavijesti
Raspored nastave zimskog semestra preddiplomskog studija za redovite studente

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

A

11,15-11,30

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

II.

 

16,00-20,00

seminar Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

B

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,00-11,15

Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

A

11,15-11,30

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

II.

 

12,00-14,00

Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

IV.

A

14,00-15,30

seminar Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

IV.

A

15,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

II.

A

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana II.

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Vijećnica

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana/III.

I. kat

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Računalna

 

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-10,00

Strategijsko planiranje

Nazorova 51

II.

A i B

10,15-10,30

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

II.

 

14,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

II.

B

14,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

14,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana II.

 

14,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Vijećnica

 

14,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Računalna

 

15,00-18,15

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana

 

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,15-9,45

Osnove upravnog prava

Nazorova 51

II.

A

10,00-11,30

Osnove upravnog prava

Nazorova 51

II.

 B

11,30-11,45

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

II.

 

12,00-14,00

Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

IV.

B

14,00-15,30

seminar Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

IV.

B

16,00-18,00

vježbe Osnove upravnog prava

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

18,00-20,00

vježbe Osnove upravnog prava

Nazorova 51

IV.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,05-9,35

seminar Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

B

9,50-11,20

seminar Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

B

11,15-11,30

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

II.

 

 

 

 

 

 

 

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana.