OBAVIJESTI:
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar

Poštovane kolegice i kolege,

Seminar iz kolegija Teorijske osnove socijalnog rada održati će se u petak, 24.05.2019. u 12 sati u dvorani IV (I kat), u jednom terminu za obje grupe. Predavanje će održati kolegice socijalne radnice koje će govoriti o radu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb i ustanovama socijalne skrbi.

Popis obavijesti