OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 31834
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar Socijalni rad - 2. semestar
4.0 31834
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica Nazorova 51
Literatura
Knežević, M. Miljenović, A. i Branica, V.; Teorija socijalnog rada; Biblioteka Studijskog centra socijalnog rada (2013)
Davis, M.; The Blackwell Companion to Social Work; Blackwell Pulishing (2008)
Howe, D.; A Brief Introduction to Social Work Theory; Palgrave Macmillan (2009)
Knežević M.; Neka razmišljanja o suvremenoj teoriji socijalnog rada; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 4 (1) (1997), str. 29-41
Knežević M.; "Socijalno" i socijalni rad; Revija za socijalnu politiku, 3 (1) (1996), str. 17-25
Payne, M.; Modern Social Work Theory; Lyceum (2005)
Opis predmeta
Definicija socijalnog rada. Socijalni problemi. Osnovni tipovi socijalnih problema. Različiti teorijski pristupi socijalnim problemima i djelovanju profesije socijalnog rada. Područja socijalnog rada. Institucije socijalne skrbi i uloga socijalnog radnika.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija, student će moći:

1. čitati o različitim teorijskim perspektivama o socijalnim problemima i socijalnom radu na kritički način

2. odrediti i odabrati pouzdan i relevantan znanstveni i stručni izvor podataka za neku temu iz knjižnice i putem interneta

3. na temelju dostupne literature sumirati ključne i za profesiju relevantne informacije o socijalnim problemima iz perspektive pojedinog teorijskog pravca u pisanom obliku

4. organizirati odabrane informacije u dijelove teme

5. prikazati praktičan primjer

6. pripremiti seminarski rad

7. poznavanje i pisanje u skladu s pravilima citiranja i navođenja literature

8. imanje uvida i upoznatost s djelokrugom rada Centra za socijalnu skrb, koja je njihova uloga i koja je uloga socijalnog radnika

9. imanje uvida i upoznatost s djekokrugom rada različitih ustavnova socijalne skrbi i koja je uloga socijalnog radnika

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći:

  1. iskustvo i sposobnost rada u malim grupama
  2. sposobnost samostalnog rada
  3. sposobnostkritičkog čitanja i pisanja
  4. sposobnost sumiranja i odvajanja bitnog sadržaja od nebitnog tijekom čitanja
  5. sposobnost strukturiranog prezentiranja u grupnom okruženju
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Seminarski rad sastoji se od 3 međusobno povezane zadaće u kojima studenti trebaju povezati određeni teorijski pristup s odabranim socijalnim problemom (1. psihoanalitički i bihevioristički pristup; 2. sistemski pristup; 3. radikalni, feministički i kritički pristup). Također, u jednoj zadaći prikazuju iskustva iz posjete Centru za socijalnu skrb i različitim ustanovama socijalne skrbi.

Konačnu ocjenu iz seminara čini aritmetička sredina ocjena iz sve tri zadaće