OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Teorijske osnove socijalnog rada
Teorijske osnove socijalnog rada
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 31898
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Opačić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 14. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorijske osnove socijalnog rada Socijalni rad - 2. semestar
6.0 31898
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica Nazorova 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ana Opačić (Predavanja)

Ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Knežević, M. Miljenović, A. i Branica, V.; Teorija socijalnog rada; Biblioteka Studijskog centra socijalnog rada (2013)
Davis, M.; The Blackwell Companion to Social Work; Blackwell Pulishing (2008)
Howe, D.; A Brief Introduction to Social Work Theory; Palgrave Macmillan (2009)
Knežević M.; Neka razmišljanja o suvremenoj teoriji socijalnog rada; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 4 (1) (1997), str. 29-41
Knežević M.; "Socijalno" i socijalni rad.; Revija za socijalnu politiku, 3 (1) (1996), str. 17-25
Payne, M.; Modern Social Work Theory; Lyceum (2005)
Opis predmeta
Definicija socijalnog rada. Nastanak i razvoj socijalnog rada, njegova društvena uvjetovanost, ciljevi i organiziranost. Profesionalizacija socijalnog rada. Socijalno-zaštitne potrebe i nastanak socijalnih problema. Osnovni tipovi socijalnih problema. Različiti teorijski pristupi socijalnim problemima, njihovom nastanku i ulozi profesije socijalnog rada. Djelovanje socijalnih radnika pod vidom različitih teorijskih pristupa. Područja socijalnog rada.
Ispitni rokovi
14. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.