SUPERVIZIJA U PSIHOSOCIJALNOM RADU:
Supervizija u psihosocijalnom radu
Supervizija u psihosocijalnom radu
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166859
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Supervizija u psihosocijalnom radu Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166859
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
Ajduković, M. i Cajvert, Lj.; Supervizija u psihosocijalnom radu; Društvo za psihološku pomoć (2004)
Ajdukovć, M. i Ajduković, D.; Model evaluacije i učinci projekta "Uvođenje supervzije u sustav socijalne skrbi; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2004), str. 5-42
Cajvert, Lj.; Kreativni prostor terapeuta: O superviziji; Svjetlost (2001)
Campbel, J.M.; Becoming an effective supervisor; Taylor + Francis Group (2000)
Davis, R.; Korištenje autoriteta vlasti i moći u superviziji socijalnog rada - iskustva Rumunjske; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (1999), str. 77-88
Johnsonn, L.; Supervizija u Švedskoj; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (1999), str. 89-96
Knapam, J. i Morrison, T.; Making the most of supervision; Pavilion Publishing (1998)
Van Kessel, L.; Supervizija - neophodan doprinos kvaliteti profesionalnog postupanja - primjer nizozemskog modela supervizije; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (1999), str. 59- 76
Opis predmeta
Upoznati polaznike s:
- određenjem pojma supervizija
- specifičnostima supervizije u odnosu na edukaciju, savjetovanje i psihoterapiju
- funkcije i modeli supervizije u psihosocijalnom radu
- načini provođenje supervizije - individualna, grupna, timska, su-stručnjačka
- etika i odgovornosti u superviziji
- značaj supervizije u skrbi za mentalno zdravlje pomagača i povećanje kvalitete socijalnog rada
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Polaznici će

  • biti senzibilizirani za sudjelovanju supervizije kao načinu profesionalnog rasta i razvoja.
  • znati objasniti pojam supervizije i njegovo određenje u odnosu na ostale oblike profesionalnog rasta i razvoja.
  • ovladati vještinu dogovaranja/ugovaranja supervizije te će biti upoznati s načinima evaluacije supervizijskog rada
  • doživjeti i konstruirati supervizija kao reflektirajući proces.
Praktične i generičke vještine:

Preuzimanje odgovornosti za osiguravanje uvijete (zagovaranje) i neposredno uključivanje u cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj stručnjaka.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Praćenje studenata tijekom interaktivnih oblika nastave i davanje odgovarajućih povratnih informacija.

Pročitati obaveznu literaturu i prirediti zadane tekstove u formi dvostrukog dnevnika (min. 3-5 citata za svaki zadani tekst). O pismeni uradak se analizira na usmenom dijelu ispita.

Obavijesti