OBAVIJESTI:
Siromaštvo i socijalni rad
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Obavijesti
    Predavanja u Dokumentima (web) Družić Ljubotina, O. i Kletečki Radović, M. (2011). Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo „tema“ socijalnog rada? Ljetopis socijalnog rada, 18 (1). Družić Ljubotina, O. (2012). Subjektivna kvaliteta života ljudi koji žive u siromaštvu i zaposlenih osoba različitog materijalnog statusa. Ljetopis socijalnog rada , 19 (1), 5-27. Družić Ljubotina, O., Kletečki Radović, M i Ogresta, J.(2016). Uvodna razmatranja: U: Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj . Zagreb: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 5-21. (knjiga je u pdf formatu u Dokumentima) Power point predavanja