OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Rješavanje sukoba
Rješavanje sukoba
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 43944
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Izvođači: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 07. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Rješavanje sukoba Socijalni rad - 4. semestar
4.0 43944
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Lucija Vejmelka (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
Ajduković, M. i Pećnik, N. (1994). Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: Alineja.
Ajduković, M. i Sladović Franz, B. (2003). Razumijevanje sukoba. U: Ajduković, D. (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 195-210.
Ajduković, M. i Sladović Franz, B. (2003). Prevladavanje sukoba. U: Ajduković, D. (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 211-230.
Ajduković, M. (2003). Pretpostavke konstruktivnog rješavanja problema i sukoba u procesu socijalne rekonstrukcije zajednice. U: Ajduković, D. (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 231-255.
Sladović Franz, B. (2005). Obilježja obiteljske medijacije. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 12(2), 301-319.
Alinčić, M. (1999). Europsko viđenje postupka obiteljskog posredovanja. Revija za socijalnu politiku, 6(3-4), 227-240.
Korać, A. (2005). Obiteljsko posredovanje- prilog alternativnom rješavanju obiteljskih sporova. Hrvatska pravna revija, 5, 73-84.
Trgovčević, N. i Sladović, B. (1997). Potrebe i interesi za posredovanjem u socijalnom radu. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 4, 119-129.
Opis predmeta
Značaj razumijevanja i rješavanja sukoba u socijalnom radu.
Definicije sukoba.
Vrste i razine sukoba.
Strategije ponašanja u sukobima.
Vještine rješavanja sukoba.
Pregovaranje u socijalnom radu (pregovaranje sa korisnicima, zastupanje korisnika).
Definicije i vrste posredovanja.
Specifičnosti posredovanja u socijalnom radu (izvansudska nagodba, obiteljsko posredovanje, posredovanje u procesu rastave braka).
Faze procesa posredovanja.
Ispitni rokovi
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.