PROFESIONALNI STRES I MENTALNO ZDRAVLJE POMAGAČA:
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166860
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166860
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
Ajduković, M. i Ajduković, D.; Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača.; Društvo za psihološku pomoć (1996)
Ajduković, M., Ajduković, D. i Ljubotina, D.; Mental health care for helpers: A necessary ingredient of trauma recovery training and assistance in war zones; Society for Psychological Assistance (1997)
Schafer, W.; Stress managment for wellness; Harcourt College Publisher (1998)
Dunham, J.; Stress in the workplace: Past, present and future; Whurr Publishers (2001)
Opis predmeta
* Prikazati koncept mentalnog zdravlja stručnjaka u pomažućim zanimanjima.
* Objasniti pojam profesionalni stres (znakovi očitovanja i uzroci) te faze sagorijevanja stručnjaka u psihosocijalnom radu kao najnepovoljnijeg ishoda profesionalnog stresa.
* Objasniti suočavanje s profesionalnim stresom na razini samopomoći i pomoći u organizacijama koje pružaju usluge psihosocijalnog rada te specifični značaj supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
  • Na razini znanja polaznici će upoznati i moći objasniti znakove i izvore profesionalnog stresa i sagorijevanja u psihosocijalnom radu, strategije samopomoći u smanjivanju profesionalnog stresa, ulogu organizacije u smanjivanje profesionalnog stresa i značaj supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa.
  • Na razini vještina polaznici će znati prepoznati znakove profesionalnog stresa i sagorijevanja kod sebe i kod ostalih stručnjaka te moći izraditi osobni plan smanjivanja profesionalnog stresa.
Praktične i generičke vještine:
  • Razvoj studenta kao reflektirajućeg stručnjaka.
  • Prijenos znanja na prepoznavanje izvora i znakova stresa korisnika.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. U pismenom dijelu student treba izraditi i obrazložiti osobni plan smanjivanja profesionalnog stresa U usmeni dijelu se analizira pismeni dio ispit uz poticanje kritičkog stava studenta prema sadržaju kolegija i pročitanoj literaturi.

Obavijesti