OBAVIJESTI:
Osnove socijalne politike - seminar
Obavijesti
Poštovane kolegice  i kolege, uslijed pandemije Coronavirusa nastava na fakultetu i predavanja iz dvorana se 'sele' na sustav Merlin. U tom smislu slijedi nekoliko obavijesti o daljnjem radu na seminaru iz OSP: 1) Detaljne upute i obavijesti vezane za seminar iz OSPa biti će objavljene na kolegiju koji je otvoren na Merlinu a na koji ste automatski uključeni s Vašim AAI identitetom 2) Studenti grupe A izrađuju seminare na teme koje su rezervirali a studenti grupe B koji još nisu rezervirali teme neka rezerviraju iste putem maila kod voditelja seminara grupe B doc.dr.sc Danijela Baturine Konzulatcije i upiti putem maila: zbabic@pravo.hr danijel.baturina@pravo.hr