Obavijesti

Danas (14.1.) će se konzultacije kod doc.dr.sc. Jelene Matančević iznimno održati s početkom u 13 sati.

Jelena Matančević

19. 9. 2018. u 14:14
Uređeno: 2. 10. 2018. u 16:17

Zbog studijskog boravka na Sveučilištu Oxford, konzultacije kod doc. dr. sc. Ivane Dobrotić neće se održavati do listopada 2020. godine. 

Kolegij ESP voditi ce doc. dr. sc. Tihomir Ziljak, a seminare Mateja Medlobi.

Izborni kolegiji nece se izvoditi.

Ivana Dobrotić

                              

EU FP7 projekt TSI- The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development

 

Glavni cilj projekta je stvaranje znanja koja će dodatno unaprijedi doprinos trećeg sektora i volontiranja društveno-ekonomskom razvoju Europe.

 

Ovaj projekt nastoji:

1) Pojasniti koncept trećeg sektora u njegovim europskim manifestacijama;

2) Identificirati glavne konture sektora definirajući njegovu veličinu, strukturu, sastav, izvore podrške, i najnovije trendove;

3) Identificirati utjecaj sektora, njegove doprinose europskom ekonomskom razvoju, inovacijama, dobrobiti građana, civilnom angažmanu, i ljudskom razvoju, te stvoriti mogućnosti za mjerenje tih doprinosa u budućnosti;

4) Identificirati barijere oboje, interne i eksterne, organizacijama u trećem sektoru i predložiti načine kako se ove barijere mogu premostiti,i

5) Stvoriti partnerstvo između znanstvene zajednice i praktičara, tako da razumijevanje trećeg sektora generirano projektom ostane utemeljeno u stvarnosti i uživa potporu među dionicima kako bi se osigurala ukorijenjenost među kreatorima politike i liderima sektora nakon završetka projekta.

Projekt utjelovljuje FP7 poslanje "znanosti u društvu" sa poslanjem generiranja znanja za unaprjeđenje kvalitete života. Ovaj projekt će proizvesti učinke na istraživanja trećeg sektora, politike, dionike i europske građane općenito.

Više informacija o projektu možete saznati na: http://www.thirdsectorimpact.eu/

 Srdačno Vaši,

Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina

 

Ivan Vajdička

OIKONET - A global multidisciplinary...

 

 

 

 

Cilj OIKONET-a je stvoriti platformu suradnje za studij suvremenog stanovanja iz multidisciplinarne i globalne perspektive obuhvaćajući višestruke dimenzije koje određuju oblike stanovanja u današnjim društvima: arhitektonske, urbane, ekološke, ekonomske, kulturna i društvena.

OIKONET obuhvaća 3 područja aktivnosti:

  1. Istraživanja o stambenim studijima kroz multidisciplinarni i globalni pristup

  2. Participativne akcije za uključivanje zajednica u definiranje, rješavanje i evaluiranje stambenih problema, i

  3. Pedagoške aktivnosti koje okupljanja različite dionike, okruženje za učenje i različite discipline.

U ovom trogodišnjem projektu sudjeluju 34 europske i svjetske organizacije,  uključujući sveučilišta, istraživačke organizacije, lokalnu uprave, stručne i organizacije civilnog društva.

Projektne su aktivnosti započele u listopadu 2013. godine i trajat će 3 godine. Nadamo se da su ove aktivnosti u Vašem interesu te očekujemo Vaše sudjelovanje u nekima od njih.

Katedra za socijalnu politiku hrvatski je partner u ovom projektu.

Više o projektu na http://www.oikonet.org/

 

Gojko Bežovan, prof.dr.sc.

gojko.bezovan@pravo.hr

Ivan Vajdička

EU FP7 projekt WILCO - Welfare...

 

 

 

Konferencijom u Bruxellesu 31.01.2014. završio je naš trogodišnji FP7 WILCO projekt. Welfare innovations at the local level in favour of cohesion. WILCO FP7 projekt je pokušao istraživanjem socijalnih inovacija, karakteristika njihovog nastanka i održivosti u kontekstu urbanih socijalnih sustava dati zamah njihovom razvoju.

 

Ciljevi projekta su bili:

 

  a.. identificirati inovativne prakse u europskim gradovima te faktore njihovog pojavljivanja i širenja

  b.. analizirati ih u kontekstu sadašnjih socijalnih problema i urbanih politika

  c.. sačiniti preporuke za poticanje lokalnih socijalnih inovacija

 

Inovacije su analizirane u 20 gradova (među njima Zagreb i Varaždin), u područjima: skrbi za djecu, stanovanju i zapošljavanju te skupine: mladi nezaposleni, samohrane majke i migranti.

 

U okviru projekta napravljeno je:

 

  a.. 60 istraživačkih izvješća o gradovima

  b.. 4 komparativna istraživačka izvješća

  c.. 3 radna članka

  d.. 2 knjige, jedna u tisku, jedna u pripremi

  e.. jedna e-knjiga (primjeri 77 inovacija)

  f.. 3 video dokumentarna uratka

 

Zainteresirani mogu vidjeti rezultate ovog projekta na http://www.wilcoproject.eu/

 

Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina.

Katedra za socijalnu politiku

 

Danijel Baturina

12. 2. 2012. u 11:17
Uređeno: 12. 2. 2012. u 11:19

Mole se studenti da prije nego šalju različita pitanja nastavnicima u vezi predmeta Europska socijalna politika (npr. po kojoj se literaturi polaže ispit) da se o tome informiraju na ovoj mrežnoj stranici pod odgovarajućim izbornikom. Studentima ne možemo pojedinačno odgovarati na njihova pitanja, a u vezi onoga što je jasno napisano i obrazloženo. Ako je, eventualno, riječ o pitanjima na koja odgovori ne postoje, nastavnici će odgovoriti u najprimjerenijem roku.

Siniša Zrinščak

Ispitna literatura za studente pravnog studija za izborni predmet "Civilno društvo":

 

Bežovan, G. (2004.) Civilno društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb. (13-96)

Bežovan, G., Zrinščak, S., (2007.) Civilno društvo u Hrvatskoj, Zagreb: Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo. Jedno poglavlje po izboru.

 

 

Jelena Matančević

Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana