OBAVIJEST:
Socijalni rad s obitelji

GRUPA A      UTORKOM OD 12.15.- 14.30.

1.    Ivana    Balen

2.    Toni    Baliban

3.    Marija    Barišić

4.    Katarina Bašić

5.    Nikolina Batelja

6.    Maja    Blažeković

7.    Hrvoje    Blum

8.    Silvija    Turk

9.    Antonija Bojtor

10.    Katarina Borovina

11.    Tena    Bosak

12.    Kristina Bošnjak

13.    Maja    Brezak

14.    Martina    Brtan

15.    Nikolina Bunčić

16.    Kristina Bušljeta

17.    Anđela    Cukrov

18.    Jelena    Češljar

19.    Petra    Črnek

20.    Stella    Ćaleta

21.    Martina    Ćorić

22.    Klaudija Ćosić

23.    Ivana    Dasović

24.    Tina    Delić

25.    Ivana    Dimitrić

26.    Anamaria Embreuš

27.    Ivana    Franjkić

28.    Marija    Hlevnjak

29.    Dorotea    Horvatinović

30.    Marina    Hranj

31.    Klara    Jančec

32.    Martina    Jelić

33.    Lucija    Jezernik

34.    Marin    Jukić

35.    Marija    Jularić

36.    Ellis    Juravić

37.    Iva    Jurčić

38.    Ena    Jurić

39.    Inga    Jurić

40.    Dora    Jurković

41.    Dona    Jusup

42.    Josip    Karmelić

43.    Srđ    Katić

44.    Andrea    Katuša

45.    Ena    Klasiček

46.    Leonarda Kljajić

47.    Marija    Konjetić

48.    Anamarija Konjević

49.    Ela    Korbar

50.    Marina    Kos

51.    Tihana    Kosir

52.    Antonija Kovačić

53.    Valentina Kozjak

54.    Marija    Krnjić

55.    Nikolina Kucel

56.    Marija    Kurtušić

57.    Petra    Liber

58.    Lucija    Ljubičić

59.    Ivana    Maljuna

60.    Anđelina Mandić

61.    Lucija    Mandić

62.    Iva    Marić

63.    Dolores    Matasić

64.    Elizabeta Matković

65.    Lucija    Matoš

66.    Petra    Medak

67.    Tihana    Mihalj

68.    Ela    Milašinčić

69.    Adriana    Mušanović

70.    Andrea    Nakić

71.    Karla    Silić

72.    Katarina Bogović

73.    Matea     Krasić  (I)

74.    Lana    Rozman (I)

 

 

Grupa B    UTORKOM OD 18.00.-20.15  

1.    Ivona    Pavlović

2.    Suzana    Pavlović

3.    Nikolina Pereglin

4.    Antonela Previšić

5.    Zlata    Rakošec

6.    Ana    Ramadan

7.    Petra    Ramljak

8.    Dajana    Ravlija

9.    Katarina Risović

10.    Irena    Rogina

11.    Petra    Rukavina

12.    Vedrana    Sajko

13.    Sanda    Smirčić

14.    Mia    Stefanović

15.    Zrinka    Stojanović

16.    Marina    Šabić

17.    Tena    Šemiga

18.    Filip    Šimunović

19.    Marinela Šmintić

20.    Ursula    Špika

21.    Antonija Šunjić

22.    Ivana    Timer

23.    Marija    Tipura

24.    Valentina Tomičić

25.    Ivona    Tomić

26.    Josipa    Topić

27.    Miljenko Duje Topić

28.    Valentina Turniški

29.    Ana    Varela

30.    Mirna    Varga

31.    Petra    Vidović

32.    Ivona    Vitković

33.    Lucija    Vlašić

34.    Sara    Vrabac

35.    Valentina Vrbanec

36.    Marina    Vučemilović-Vranjić

37.    Bernarda Zorić

38.    Vedrana    Žakić

39.    Lorena    Živković

40.    Ema    Župić

 

IZVANREDNI STUDENTI 

41.    Nikolina Barić

42.    Marina    Berić

43.    Ivona    Bosiljevac

44.    Katarina Buček

45.    Ana    Burda

46.    Helena    Cindrić

47.    Ana    Dejanović

48.    Andrea    Došen Bubičić

49.    Nada    Farić

50.    Matea    Gomaz

51.    Petra    Hrvoj

52.    Anja    Ivošević

53.    Iva    Kosec

54.    Kristina Kovačec

55.    Mejrema    Lujinović

56.    Karla    Marić

57.    Danijel    Mić

58.    Doris    Ostreš

59.    Ana    Paić

60.    Joško    Perković

61.    Marija    Sekondo

62.    Ana    Staničić

63.    Andrea    Šćekić

64.    Zrinka    Šutalo

65.    Judit    Vilyevacz

66.    Dora    Zelanto

67.    Petra    Zemljić

 

PONOVNI SLUŠAČI

68.    Irina    Čižmek

69.    Iva    Fehir

70.    Marija     Filipović (prof. Jank.) 

71.    Sara    Jukić

72.    Ellis    Juravić

73.    Andreja    Kovačić

74.    Saša    Krivokuća

75.    Iva    Miloš

76.    Amenadris Rožanković

77.    Lorena    Sever

78.    Mirjana    Vujanović

 

PRIPREMNI SEMESTAR - izvanredni

79.    Katarina Beljo 

80.    Vlatka Blahut

81.    Mate Čeko

82.    Nađa Davda

83.    Mateja Grozaj

84.    Tea Janković

85.    Suzana Lukić

86.    Martina Matić

87.    Dajana Glamatović   

88.    Ivana Krupić 

89.    Josipa Lujetić 

90.    Marija Markulin 

91.    Monika Mudri 

 

 

Popis obavijesti