OP:
Socijalni rad s obitelji
Socijalni rad s obitelji
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31890
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
Izvođači: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 24. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad s obitelji Socijalni rad - 4. semestar
5.0 31890
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Auditorne vježbe)

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija (Auditorne vježbe)

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
Haralambos, M., + Holborn, M.; Sociologija - teme i perspektive; Golden marketing (2002), str. 503-584
Janković, J.; Obitelj u fokusu; Etcetera (2008)
Obradović-Čudina, M., + Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji; Golden marketing - Tehnička knjiga (2006), str. 119.-145., 241-280., 293.-322., 575-591
Ajduković, M., + Radočaj, T.; Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str. 57-91
Prezentacije s predavanja;
Obiteljski zakon (NN br. 116/2003) s izmjenama i dopunama (NN br. 17/04, 136/04., 107/07, 57/11, 61/11);
Zakon o socijalnoj skrbi, NN br. 157/13;
Zakon o udomiteljstvu, NN br. 90/2011, 78/12;
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN br. 137/2009., 14/2010., 60/2010.);
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2005.) Zagreb: Vlada RH, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti;
Blažeka Kokorić, S., Berc, G., + Laklija, M.; Doživljaj roditeljskog prihvaćanja / odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 46 (2) (2010), str. 1-18
Berc, G.; Obiteljska otpornost - teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada 19 (1) (2012), str. 145-167
Kilpatrick, A. C., + Holland, Th. P.; Working with families: an integrative model by level of need; Pearson Education, Inc (2006)
Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva; Revija za socijalnu politiku 18 (3) (2011), str. 291-310
Maluccio, A. N., Pine, B. A.; + Tracy, E. M.; Social work practice with families and children; Columbia University Press (2002)
Sociologija sela - časopis za istraživanje prostornog i sociokulturnog razvoja: Tematski blok "Seoska i gradska obitelj u Hrvatskoj", god. 42., 163/164 (1/2), Zagreb, siječanj-lipanj 2004;
Sladović Franc, B.; Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u socijalnoj skrbi za djecu. U: Ajduković, M. i Radočaj, T. Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str. 93-121
Opis predmeta
U okviru predmeta Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji, strukture obitelji, dinamike odnosa, komunikacije unutar obitelji i s okolinom u različitim socijalnim kontekstima. Poseban naglasak je na upoznavanju intervencija socijalnog rada u svrhu osiguravanja funkcioniranja obitelji i usklađivanja obiteljskih odnosa.
Sadržaj predmeta
- Definicija i pojam obitelji,
- Teorijski pristupi u izučavanju i razumijevanju obitelji,
- Metode istraživanja obitelji,
- Povijesni razvoj i tipologije porodice,
- Društvene promjene i obitelj,
- Oblici suvremene obitelji,
- Struktura i funkcije obitelji (psihološki, socijalni, odgojni, vrijednosni, duhovni, materijalni, ekološki, komunikacijski činitelji funkcioniranja obitelji),
- Bračni i izvanbračni odnosi,
- Suvremeno roditeljstvo,
- Obiteljske uloge (unutargeneracijski i međugeneracijski odnosi),
- Obiteljski životni ciklus,
- Zdravlje obitelji (zdravstvena zaštita i planiranje obitelji),
- Socijalni rad u rješavanju obiteljskih problema (rad s obitelji u okviru sustava socijalne skrbi):
- Organizacija i rad Tima za brak i obitelj u okviru CZSS,
- Postupci pri brakorazvodu (posredovanje, donošenje odluke o dodjeli djece na brigu i odgoj, uređenje odnosa i susreta s roditeljem kojemu nisu dodijeljena djeca na brigu i odgoj, izmjena odluke),
- Postupak posvojenja,
- Udomiteljstvo i specijalno udomiteljstvo,
- Provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite u slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja djece,
- Postupanje kod obiteljskog nasilja,
- Rad s jednoroditeljskih obiteljima,
- Rad sa socijalno ugroženim obiteljima,
- Socijalni rad u prevenciji obiteljskih problema.
Ispitni rokovi
24. 09. 2020.