OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna psihijatrija
Socijalna psihijatrija
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 44130
ECTS: 3.0
Nositelji: Tihana Jendričko , doc.
doc. dr. sc. Marina Milić Babić
doc. dr. sc. Draženka Ostojić
Ispitni rokovi:
  • 02. 09. 2020.
  • 16. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna psihijatrija Socijalni rad - 7. semestar
3.0 44130
Nositelj Konzultacije Lokacija
Tihana Jendričko , doc.
doc. dr. sc. Marina Milić Babić

Utorkom od 13:00 do 15:00 sati

Nazorova 51, soba 18
doc. dr. sc. Draženka Ostojić
Literatura
Hotujac, Lj.; Psihijatrija; Medicinska naklada (2006)
Muačević, V.; Psihijatrija; Medicinska naklada (1995)
Opis predmeta
Definicije i pojmovi u socijalnoj psihijatriji. Mjesto i značenje socijalnog radnika u socijalnoj psihijatriji. Epidemiologija psihičkih poremećaja. Etiologija psihičkih poremećaja. Metode rada u socijalnoj psihijatriji. Dijagnosticiranje i klasifikacija psihičkih poremećaja. Prevencija duševnih bolesti. Opća psihopatologija. Alkoholizam. Ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. Shizofrenija i shizofreniji slični duševni poremećaji. Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih. Duševna zaostalost. Organizacija psihijatrijske službe. Liječenje duševnih bolesnika. Psihijatrija i zakon (forenzična psihijatrija). Uloga socijalne službe u zaštiti duševnih bolesnika.
Ispitni rokovi
02. 09. 2020.
16. 09. 2020.