SOCIAL WORK WITH THE FAMILY:
Social Work with the Family
Katedra za posebna područja socijalnog rada English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Social Work with the Family
Study: Social Work - 4. semester
Code: 31890
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
Lecturers: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Exercises
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija - Exercises
Basic data
Social Work with the Family Social Work - 4. semester
5.0 31890
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Thursdays from 10:30 to 12:00 am

Nazorova 51, room 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Wendsdays from 9:000 to 11:00 am

Nazorova 51, room 18
Lecturer Consultations Location
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Exercises)

Thursdays from 10:30 to 12:00 am

Nazorova 51, room 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija (Exercises)

Wendsdays from 9:000 to 11:00 am

Nazorova 51, room 18
Literature
Haralambos, M., + Holborn, M.; Sociologija - teme i perspektive; Golden marketing (2002), str. 503-584
Janković, J.; Obitelj u fokusu; Etcetera (2008)
Obradović-Čudina, M., + Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji; Golden marketing - Tehnička knjiga (2006), str. 119.-145., 241-280., 293.-322., 575-591
Ajduković, M., + Radočaj, T.; Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str. 57-91
Prezentacije s predavanja;
Obiteljski zakon (NN br. 116/2003) s izmjenama i dopunama (NN br. 17/04, 136/04., 107/07, 57/11, 61/11);
Zakon o socijalnoj skrbi, NN br. 157/13;
Zakon o udomiteljstvu, NN br. 90/2011, 78/12;
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN br. 137/2009., 14/2010., 60/2010.);
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2005.) Zagreb: Vlada RH, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti;
Blažeka Kokorić, S., Berc, G., + Laklija, M.; Doživljaj roditeljskog prihvaćanja / odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 46 (2) (2010), str. 1-18
Berc, G.; Obiteljska otpornost - teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada 19 (1) (2012), str. 145-167
Kilpatrick, A. C., + Holland, Th. P.; Working with families: an integrative model by level of need; Pearson Education, Inc (2006)
Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva; Revija za socijalnu politiku 18 (3) (2011), str. 291-310
Maluccio, A. N., Pine, B. A.; + Tracy, E. M.; Social work practice with families and children; Columbia University Press (2002)
Sociologija sela - časopis za istraživanje prostornog i sociokulturnog razvoja: Tematski blok "Seoska i gradska obitelj u Hrvatskoj", god. 42., 163/164 (1/2), Zagreb, siječanj-lipanj 2004;
Sladović Franc, B.; Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u socijalnoj skrbi za djecu. U: Ajduković, M. i Radočaj, T. Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str. 93-121
Description
Within the course students gain knowledge and skills needed to recognise and analyse functioning of different types of family, family structure, dynamics of the relation, communication within the family and with the environment in different social contexts. Special emphasis is given to social work interventions with the purpose of ensuring functioning of the family and adjustment of family relations.

Course description
- Definition and concept of family
- Theoretical approaches in studying and understanding family
- Methods of studying family
- Historical development and family typologies
- Social changes and family
- Types of modern families
- Structure and functions of family (psychological, social, educational, value-related, spiritual, material, ecological, communication factors of family functioning)
- Marital and extramarital relations
- Modern parenting
- Family roles (generational and intergenerational relations)
- Family life cycle
- Family health (health protection and family planning)
- Social work in solving family problems (work with the family within social welfare system)
- Organisation and work of the Team for marriage and family within the welfare centres
- Activities connected with divorce (mediation, making decisions about child custody, regulating relations and meeting with the parent who did not get the custody, changes of the decision)
- Adoption procedure
- Fostering and special fostering
- Implementing measures of family-law protection in cases of neglect and abuse of children
- Actions in cases of family violence
- Work with single-parent families
- Work with socially challenged families
- Social work in prevention of family problems
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply